Voimakas kysyntä on yhä etunamme

Vuoden 2019 kolmas neljännes                 

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja oli 901 miljoonaa Ruotsin kruunua (778), josta orgaanisen kasvun osuus oli 10 prosenttia. Yrityskauppojen osuus oli 4 prosenttia ja valuuttakurssimuutosten 2 prosenttia.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 671 miljoonaa kruunua (575) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 262 miljoonaa kruunua (235).
 • EBITDA kasvoi 35 prosenttia ja oli 137 miljoonaa kruunua (102), josta IFRS 16:n vaikutusten osuus oli 13 miljoonaa kruunua.
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 27 prosenttia ja oli 109 miljoonaa kruunua (86), josta IFRS 16:n vaikutusten osuus oli 1 miljoona kruunua.
 • Sijoitetun pääoman tuotto jatkuvan 12 kuukauden jakson perusteella oli 13,1 prosenttia (13,8).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 145 miljoonaa kruunua (123), josta IFRS 16:n vaikutusten osuus oli 13 miljoonaa kruunua.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 3,29 kruunua (2,97), ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 3,25 kruunua (2,97).

Tammi–syyskuu 2019

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 19 prosenttia ja oli 2 359 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 988), josta orgaanisen kasvun osuus oli 8 prosenttia. Yrityskauppojen osuus oli 9 prosenttia ja valuuttakurssimuutosten 2 prosenttia.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 1 805 miljoonaa kruunua (1 507) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 635 miljoonaa kruunua (555).
 • EBITDA kasvoi 31 prosenttia ja oli 279 miljoonaa kruunua (213), josta IFRS 16:n vaikutusten osuus oli 37 miljoonaa kruunua.
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 20 prosenttia ja oli 198 miljoonaa kruunua (165), josta IFRS 16:n vaikutusten osuus oli 2 miljoonaa kruunua.
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 169 miljoonaa kruunua (96), josta IFRS 16:n vaikutusten osuus oli 37 miljoonaa kruunua.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 5,64 kruunua (5,27), ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 5,59 kruunua (5,27).


Toimitusjohtajan viesti

Voimakas kysyntä on yhä etunamme

Nordic Waterproofingin vuosineljännes oli jälleen ennätyksellinen sekä myynnin että liiketuloksen osalta, minkä taustalla oli edelleen jatkunut voimakas kysyntä. Konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 16 prosenttia viime vuodesta eli 778 miljoonasta kruunusta 901 miljoonaan kruunuun. Orgaaninen kasvu oli vahvaa (10 prosenttia), yrityskauppojen osuus oli 4 prosenttia, ja valuuttakurssimuutosten osuus oli 2 prosenttia. 109 miljoonan kruunun EBIT oli 27 prosenttia viime vuoden liikevoittoa (86 miljoonaa kruunua) suurempi, ja EBITDA oli 137 miljoonaa kruunua, kun se oli edellisvuoden vastaavalla jaksolla 102 miljoonaa kruunua.

Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla myynti kasvoi 17 prosenttia, ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala kasvoi 11 prosenttia. Myyntiä ajoi voimakas kysyntä lähes kaikissa yrityksen osissa.

Heinäkuun alussa 2018 ostetun Veg Techin myynti oli vahvaa, mikä vaikutti positiivisesti konsernin orgaaniseen kasvuun sekä liikevoiton kasvuun vuosineljänneksellä. Koska sääolosuhteet olivat suhteellisen suotuisat kolmannella neljänneksellä, etenkin verrattuna edellisvuoden lämpimään ja epätavallisen kuivaan kesään, viherinfrastruktuurin myynti oli vahvaa sekä Norjassa että Ruotsissa. Tulevien vuosien volyymin turvaamiseksi Veg Tech on aloittanut maksaruohon paikallisen tuotannon Norjassa, ja norjalaisen maksaruohon ensimmäiset toimitukset tapahtuvat ensi vuonna.

Kuten aiemmin tiedotettiin, asiakkaiden viivästykset Taasingen elementtiliiketoiminnassa Tanskassa ovat vaikeuttaneet tuotannon suunnittelun optimointia ja johtaneet tehokkuuden ja tuloksen laskuun. Tilanne Tanskassa on edelleen vakiintunut kolmannella neljänneksellä, kun taas RVT:n liiketoiminta Norjassa kohtaa haasteita asennusten osalta merkittävästi kasvaneen volyymin ja rakennustyömaiden tehottomuuden takia.

Heinäkuussa Taasinge vahvisti asemaansa ympäristöystävällisessä rakentamisessa ostamalla pienen asennusyrityksen Tanskassa. Nyt Taasinge tarjoaa asiakkaillemme kokonaisratkaisun, joka ulottuu piirustuksista rakennustyömaalla tapahtuvaan kokoonpanoon saakka. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että sekä logistiikka että toteutus ovat mahdollisimman korkealaatuisia. Nordic Waterproofingin tavoitteena on merkittävästi edistää sitä, että rakennuksista ja infrastruktuurista sekä itse rakennusprosessista tulee kestäviä ja ilmastotehokkaita. Näemme erinomaisen mahdollisuuden puun käytön lisäämiseen rakennuselementeissä. Puu sitoo merkittäviä määriä hiilidioksidia, ja sen käyttö rakentamisessa edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Rakennuselementtien käyttäminen lyhentää rakennusaikaa huomattavasti paikan päällä rakentamiseen nähden, mikä luo taloudellisia etuja ja vähentää energiankulutusta.

Perinteinen bitumikattoliiketoiminta oli neljänneksellä vahvaa, ja sitä edistivät vedeneristystuotteet kaikissa Pohjoismaissa mutta myös geomembraanien myynti Suomessa. Norjassa kilpailu ja hintojen laskupaineet ovat edelleen voimakkaita rakennustarvikekaupan vakautuksen jatkuessa. Tehostettu myynti- ja markkinointityö markkinaosuuden lisäämiseksi jatkuu, mutta myyntivolyymien ja tuottavuuden kasvu Rakennustarvikekauppa (Builders Merchants) -toimialalla ei vielä ole lähtenyt käyntiin. Rakennustarvikekaupan vakautus näkyy myös Ruotsissa, missä asiakkaat liikkuvat eri rakennustarvikeliikkeiden välillä. Toisaalta vedeneristysmarkkinat ovat edelleen vakaat, ja kiinteistömarkkinoiden heikentymisen vaikutus on edelleen ollut vähäinen. Tanskassa vedeneristysmarkkinat ovat vahvat, vaikka orgaaninen kasvu onkin hieman hidastunut tänä vuonna. Rakennustarvikekauppa-toimiala on Suomessa hiukan heikompi ja volyymit ovat pienemmät kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. SealEco ja EPDM-kalvojen liiketoiminta kehittyivät hyvin myös kolmannella neljänneksellä ensisijaisesti aiemmin tänä vuonna ostetun DistriPondin vaikutuksesta.

Asennuspalvelut-toimialalla toiminta oli aktiivista etenkin vedeneristysliiketoiminnan osalta. Yleisnäkymä ja Suomen markkinoiden yleisodotukset ovat jossain määrin negatiiviset, mikä tekee markkinoista jatkuvasti kilpaillummat. Tilauskertymä oli kuitenkin kolmannella neljänneksellä huomattavasti edellisvuotta suurempi. Tanskalaisilla franchise-yhtiöillämme on yhä vahvat markkinat, ja ne tekivät hyvää tulosta kolmannella neljänneksellä vahvan tilauskirjan ja viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeamman EBIT-panoksen myötä.

Odotamme nykyisen trendin jatkuvan vuoden loppuun asti, ja tulosnäkymämme pysyy ennallaan.

Vejen, 31.10.2019

Martin Ellis,
Pääjohtaja, Nordic Waterproofing Group

Lisätietoa englanniksi: https://www.nordicwaterproofing.com/interim-report-january-september-2019/