Myynnin kasvu ja tulosparannukset jatkuvat

Vuoden 2018 kolmas neljännes                 

 • Konsolidoitu liikevaihto kasvoi 20 prosenttia ja oli 778 milj. Ruotsin kruunua (646), josta orgaanisen kasvun osuus oli 3 prosenttia. Yritysostojen vaikutus oli 12 prosenttia ja valuuttakurssien 5 prosenttia.
 • Products & Solutions (Tuotteet ja ratkaisut) -toimialan liikevaihto oli 575 (457) milj. kruunua ja Installation Services (Asennuspalvelut) -toimialan 235 (218) milj. kruunua.
 • Käyttökate (EBITDA) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä nousi 7 prosenttia ja oli 103 milj. kruunua (96).
 • Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 5 prosenttia ja oli 87 milj. kruunua (83).
 • Liikevoitto (EBIT) oli 86 milj. kruunua (81).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä edellisen 12 kuukauden ajalta oli 14,4 prosenttia (15,8).
 • Operatiivinen kassavirta oli 123 milj. kruunua (103).
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 2,97 kruunua (2,70).

 

Tammi–syyskuu 2018

 • Konsolidoitu liikevaihto kasvoi 22 prosenttia ja oli 1,988 milj. kruunua (1,629), josta orgaanisen kasvun osuus oli 2 prosenttia. Yritysostojen vaikutus oli 16 prosenttia ja valuuttakurssien 4 prosenttia.
 • Products & Solutions -toimialan liikevaihto oli 1,507 (1,186) milj. kruunua ja Installation Services -toimialan 555 (522) milj. kruunua.
 • Käyttökate (EBITDA) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä nousi 17 prosenttia ja oli 220 milj. kruunua (188).
 • Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 5 prosenttia ja oli 172 milj. kruunua (163).
 • Liikevoitto (EBIT) oli 165 milj. kruunua (150).
 • Operatiivinen kassavirta oli 103 milj. kruunua (75).
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 5,27 kruunua (4,77).


Toimitusjohtajan viesti

Myynnin kasvu ja tulosparannukset jatkuvat

Konsolidoitu liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 20 prosenttia edellisvuodesta, 646 miljoonasta 778 miljoonaan kruunuun. Yritysostojen vaikutus oli 12 prosenttia, orgaaninen kasvu oli 3 prosenttia ja valuuttakurssien vaikutus 5 prosenttia.

Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 87 miljoonaa kruunua, joka edustaa 5 prosentin kasvua verrattuna edellisvuoden 83 miljoonaan kruunuun. Samalla Käyttökate (EBITDA) kasvoi 7 prosenttia 103 miljoonaan kruunuun edellisvuoden vastaavan ajanjakson 96 miljoonasta kruunusta.

Tämän vuoden kolmas yritysostomme Veg Tech saatiin päätökseen heinäkuun alussa. Yritysosto oli jatkoa sitoumuksellemme kehittää liiketoimintaamme kohti kestäviä ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Lämmin ja epätavallisen kuiva kesä on ollut Veg Techille haasteellinen ja vaatinut poikkeuksellisia kastelutoimenpiteitä maksaruohon ja muiden kasvien kasvun varmistamiseksi. Näiden toimenpiteiden avulla ratkaisimme haasteet ja pystyimme toimittamaan tilaukset sovituissa aikatauluissa.

Konsolidoidun liikevaihdon 20 prosentin kasvua kolmannella neljänneksellä edesauttoivat Ruotsin ja Tanskan vahvojen katto- ja infrastruktuurimarkkinoiden vetovoiman lisäksi Norjan elementtiliiketoiminta. Products & Solutions -toimiala kasvatti liikevaihtoaan 26 prosenttia, kun taas Installation Services -toimiala kasvoi 7 prosenttia.

Products & Solutions -toimialalla Ruotsin ja Norjan kehitys jatkui vahvana ja vetovoimaisena. Tanskan markkinat säilyivät myös vahvoina, vaikka kasvu heikkenikin viime vuodesta. Olemme toteuttaneet toisen bitumipohjaisia tuotteitamme koskevan hinnankorotuksen, joka tuli voimaan kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Se ei kuitenkaan täysin kompensoi uusimpia bitumin hinnankorotuksia, sillä bitumin hintaa ei ole suojattu vuodeksi 2018. Norjan elementtiliiketoiminnan kehitys jatkuu suotuisana ja tilauskanta on hyvä. Tanskassa olemme kokeneet joitakin viivytyksiä asiakkaidemme suunnasta ja sillä on ollut negatiivisia vaikutuksia toimituksiin ja tuotannon tehokkuuteen tällä vuosineljänneksellä.

Toimenpiteet tasakattojen asennuspalveluiden kannattavuuden kohentamiseksi Suomessa ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti suuremmassa yksikössä, KerabitProssa. Esimerkiksi selektiivisempi suhtautuminen kattoasennusprojekteihin ja projektien toteuttamiseen on tuottanut positiivisia taloudellisia tuloksia vuoden 2018 keskivaiheilta lähtien. Samaan aikaan Suomen markkinat ovat heikkenemässä. Tanskan franchisingyhtiöiden hyvä kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiöiden tilauskanta on vahva ja osuus liikevoitosta pysyi linjassa edellisvuoteen verrattuna.

Jatkamme hankintastrategiaamme ja selektiivistä toimintatapaamme ja pyrimme tuottamaan lisäarvoa sidosryhmillemme seuraavien strategioiden kautta:

 • laajentamalla tuote- ja palvelutarjontaamme nykyisille asiakkaillemme ja hyödyntämällä hankkimiamme uusia tuote- ja palvelukategorioita maantieteellisesti laajemmalla alueella
 • hyödyntämällä rakennusteollisuuden megatrendejä: kestävän kehityksen kiinteistöratkaisuja, energiatehokkuutta, uusiutuvia energianlähteitä ja työmaiden tehokkuutta esivalmistusta lisäämällä
 • jatkamalla integroitumista, jonka tarkoitus on lisätä näkyvyyttä asiakkaisiin päin.

Laajentamalla ja kehittämällä tuotteitamme ja palveluitamme uusilla tuotekategorioilla pyrimme tekemään konsernista yhä suuremmassa määrin täyden palvelun kumppanin asiakkaille, jotka etsivät rakennusten ja infrastruktuurin suojaamisen kokonaisratkaisuja. Pyrimme edelleenkin keskittymään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joilla on potentiaalia hyvään synergiaan nykyisen liiketoimintamme kanssa.

Vejen, 1.11.2018

Martin Ellis,
Pääjohtaja

Vahva toinen neljännes ja tuloksen kasvu

Vuoden 2018 toinen neljännes                 

 • Konsolidoitu liikevaihto kasvoi 22 prosenttia ja oli 736 milj. Ruotsin kruunua (603), josta orgaanisen kasvun osuus oli 2 prosenttia. Yritysostojen vaikutus oli 16 prosenttia ja valuuttakurssien 4 prosenttia.
 • Products & Solutions (Tuotteet ja ratkaisut) -toimialan liikevaihto oli 565 (430) milj. kruunua ja Installation Services (Asennuspalvelut) -toimialan 201 (207) milj. kruunua.
 • EBITDA ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä nousi 21 prosenttia ja oli 96 milj. kruunua (79).
 • Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 10 prosenttia ja oli 79 milj. kruunua (72).
 • Liikevoitto (EBIT) oli 76 milj. kruunua (65).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä edellisen 12 kuukauden ajalta oli 15,2 prosenttia (16,9).
 • Operatiivinen kassavirta oli 41 milj. kruunua (-12).
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 2,43 kruunua (2,13).
 • Osinkoa maksettiin 3,75 (3,75) kruunua osakkeelta.

Tammi–kesäkuu 2018

 • Konsolidoitu liikevaihto kasvoi 23 prosenttia ja oli 1 210 milj. Ruotsin kruunua (983), josta orgaanisen kasvun osuus oli 2 prosenttia. Yritysostojen vaikutus oli 18 prosenttia ja valuuttakurssien 3 prosenttia.
 • Products & Solutions -toimialan liikevaihto oli 932 (729) milj. kruunua ja Installation Services -toimialan 320 (303) milj. kruunua.
 • EBITDA ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä nousi 24 prosenttia ja oli 117 milj. kruunua (94).
 • Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 6 prosenttia ja oli 85 milj. kruunua (80).
 • Liikevoitto (EBIT) oli 79 milj. kruunua (69).
 • Operatiivinen kassavirta oli -20 milj. kruunua (-29).
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 2,30 kruunua (2,07).

Toimitusjohtajan viesti
Vahva toinen neljännes ja tuloksen kasvu

Konsolidoitu liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 22 prosenttia edellisvuodesta, 603 miljoonasta 736 miljoonaan Ruotsin kruunuun. Yritysostojen vaikutus oli 16 prosenttia, orgaaninen kasvu oli 2 prosenttia ja valuuttakurssien vaikutus 4 prosenttia.

Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 79 miljoonaa kruunua, joka edustaa 10 prosentin kasvua verrattuna edellisvuoden 72 miljoonaan kruunuun. Samalla EBITDA kasvoi 21 prosenttia 96 miljoonaan kruunuun edellisvuoden vastaavan ajanjakson 79 miljoonasta kruunusta.

Tämän vuoden kolmas yritysostomme Veg Tech saatiin päätökseen raportointijakson jälkeen heinäkuun alussa. Yritysosto oli jatkoa sitoumuksellemme kehittää liiketoimintaamme kohti kestävien ja ympäristöä säästävien ratkaisujen kehittämistä. Ruotsalainen Veg Tech on johtava viherkattojen ja multifunktionaalisten kasvillisuusjärjestelmien asiantuntija. Yhtiön liikevaihto on 125 miljoonaa kruunua, ja kysyntä sen toimialalla on kasvussa.

Konsolidoidun liikevaihdon 22 prosentin kasvua toisella neljänneksellä vetivät Ruotsin ja Tanskan vahvojen kate- ja infrastruktuurimarkkinoiden lisäksi Tanskan ja Norjan elementtiliiketoiminta. Products & Solutions -toimialan liikevaihto kasvoi 31 prosenttia, mutta Installation Services -toimiala supistui 3 prosenttia. Tämä supistuminen oli tarkoituksellista ja suoraa seurausta aiempaa selektiivisemmästä suhtautumisesta projekteihin ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä toimista Suomen Installation Services -liiketoiminnassa.

Products & Solutions -toimialalla kysynnän kehitys jatkui suotuisalla uralla Tanskassa, ja Ruotsissa oli havaittavissa kasvun elpymistä ensimmäisen neljänneksen pitkän ja kylmän talven jälkeen. Bitumin jatkuvasti kohoavan hinnan takia toteutamme bitumipohjaisten tuotteidemme myyntihintojen toisen korotuksen, joka tulee voimaan kolmannen neljänneksen lopussa.

Elementtiliiketoiminnan kehitys jatkuu suotuisana Tanskassa ja Norjassa, ja tilauskanta on vahva.

Ohjelma asennuspalveluiden kannattavuuden kohentamiseksi Suomessa kehittyy suunnitelmien mukaisesti suuremmassa Suomen-yksikössämme. Toimenpiteemme, mukaan lukien aiempaa tarkempi suhtautuminen tarjottaviin projekteihin ja projektien toteuttamiseen, alkavat tuottaa positiivisia taloudellisia tuloksia, jotka ovat nähtävissä vuoden 2018 keskivaiheilta lähtien. Tanskan franchisingyhtiöiden hyvä kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä. Niiden tilauskanta on vahva ja yhtiöiden osuus liikevoitosta pysyi linjassa edellisvuoteen verrattuna.

Tanskan markkinatilanteen säilyminen vahvana on aiheuttanut kapasiteettirajoitteita, sillä pätevien kattoasentajien löytämisessä ja palkkaamisessa on ollut ongelmia. Siksi aloitamme syyskuussa yhteistyön ja harjoittelijaohjelman Vejenin kunnan ja tanskalaisten kattoasennusyritysten kanssa. Ohjelman tarkoituksena on kouluttaa nuoria aikuisia sekä lisätä heidän kiinnostustaan ja valmiuksiaan suuntautua kattoasennusalalle, sillä pulan ammattitaitoisista asentajista odotetaan jatkuvan tulevina vuosina.

Haluan toivottaa Veg Techin ja uudet työntekijämme tervetulleiksi konserniin heinäkuun alusta alkaen, siis raportointijakson päätyttyä. Veg Techin vahva asema kasvillisuusteknologian ja viherkattojen toimialoilla täydentää erinomaisesti laadukasta vedeneristysratkaisujen tarjontaamme. Yhtiön hankinta osoittaa ja vahvistaa sitoutumistamme tarjota rakennusalalle kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Veg Tech toimii omana liiketoimintayksikkönään osana Products & Solutions -toimialaa. Veg Techin johtaja Bengt-Erik Karlberg on tästä päivästä alkaen Nordic Waterproofing -konsernin johtoryhmän jäsen.

Vejen, 16.8.2018

Martin Ellis,
Pääjohtaja

Voimakasta kasvua ja lisää yritysostoja

Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes                 

 • Konsolidoitu liikevaihto kasvoi 25 prosenttia ja oli 474 milj. Ruotsin kruunua (380), josta orgaanisen kasvun osuus oli 1 prosentti. Yritysostojen vaikutus oli 21 prosenttia ja valuuttakurssien 3 prosenttia
 • Products & Solutions -toimialan liikevaihto oli 368 (299) miljoonaa kruunua ja Installation Services -toimialan 119 (96) miljoonaa kruunua
 • EBITDA ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä nousi 39 prosenttia ja oli 21 milj. kruunua (15)
 • Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä laski 6 milj. kruunuun (9)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 2 miljoonaa kruunua (5)
 • Operatiivinen kassavirta oli -61 milj. kruunua (-17)
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,13 kruunua (-0,06)

Toimitusjohtajan viesti
Voimakasta kasvua ja lisää yritysostoja

Konsolidoitu liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 25 prosenttia edellisvuodesta, 380 milj. kruunusta 474 milj. kruunuun. Yritysostojen vaikutus oli 21 prosenttia. Kaikkien Pohjoismaiden melko epäsuotuisista sääolosuhteista huolimatta orgaanista kasvua saavutettiin 1 prosentti.

Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 6 milj. kruunua, joka on hieman vähemmän kuin edellisvuoden 9 milj. kruunun liikevoitto. Samalla EBITDA kasvoi 21 milj. kruunuun edellisvuoden vastaavan ajanjakson 15 milj. kruunusta.

Minulla on ilo todeta, että teimme raportointijakson jälkeen kolmannen yritysoston tänä vuonna ja toteutimme näin sitoumustamme kehittää liiketoimintaa sekä sisäisen että ulkoisen kasvun avulla. Ruotsalainen Veg Tech on johtava viherkattojen ja multifunktionaalisten kasvillisuusjärjestelmien asiantuntija. Yhtiön liikevaihto on 125 milj. kruunua, ja kysyntä sen toimialalla on kasvussa.

Molemmat toimialamme myötävaikuttivat konsolidoidun liikevaihdon 25 prosentin kasvuun. Products & Solutions -toimiala kasvatti liikevaihtoaan 23 prosenttia, kun taas Installation Services -toimialan liikevaihto kasvoi 24 prosenttia Suomen vahvan toiminnan ja vilkastuneen kysynnän ansiosta.

Products & Solutions -toimialalla kysynnän kehitys jatkui suotuisana Tanskassa, ja SealEcon projektiliiketoiminnan kasvu pysyi vakaana, erityisesti allaskumien ja altaiden alueilla. Ruotsin ja Norjan toiminnot kärsivät pitkästä ja kylmästä talvesta, joka vaikutti pääasiassa rakennustarvikekauppojen ja tee-se-itse -toimialan myyntiin.

Installation Services -toimialan liikevaihto Suomessa kasvoi 12 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan jaksoon ja vertailukelpoisiin toimintoihin verrattuna. Suomen tasakattoasennusliiketoiminta kasvoi ja säilytti markkinaosuutensa. Kannattavuuden parannusohjelman toteutus jatkui Suomen maayksikössä suunnitelmien mukaan. Myönteisten taloudellisten vaikutusten oletetaan alkavan näkyä vuoden 2018 puolivälissä. Tanskan franchisingyhtiöiden hyvä kehitys jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja niiden osuus liikevoitosta kasvoi edellisvuoteen verrattuna.

Vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli -0,13 kruunua (-0,06).

Taasinge toteutti tanskalaisen Ugiltin hankinnan tammikuussa, ja maaliskuussa se hankki 75 prosenttia norjalaisen Ringsaker Vegg- og Tagelementer, RVT:n osakkeista. Yritysostot ovat osa strategiaa, joka pyrkii nostamaan Taasingen merkittäväksi toimijaksi Pohjoismaiden katto- ja julkisivuelementtimarkkinoilla, ja minulla on ilo toivottaa uudet kollegamme Tanskassa ja Norjassa tervetulleiksi konserniin.

Raportointijakson jälkeen huhtikuussa allekirjoitimme sopimuksen ruotsalaisen Veg Techin ostosta. Yhtiö on yksi Pohjoismaiden johtavista kasvillisuusteknologiayrityksistä. Veg Tech kasvattaa ja kehittää multifunktionaalisia kasvillisuusjärjestelmiä, jotka hidastavat luonnollisesti sadeveden infiltraatiota rakennusten ja kaupunkien vesijärjestelmiin, mikä parantaa veden laatua ja biodiversiteettiä. Yhtiön vihreät ratkaisut luovat kaupunkeihin eloisia ja kestäviä kattoja, pihoja ja kattopuutarhoja, vesi- ja kasvuympäristöjä, vihreitä julkisivuja jne., ja Veg Tech on rakennuttajien, kiinteistönomistajien ja julkisen sektorin johtava toimittaja. Yritys toimittaa laadukkaita kasvituotteita, kuten viherkattoja ja -julkisivuja, vihreitä pihoja ja vedenpuhdistusratkaisuja asiakkaille kaikkialla Pohjoismaissa. Veg Techin vahva asema kasvillisuusteknologian ja viherkattojen toimialoilla täydentää erinomaisesti laadukasta vedeneristysratkaisujen tarjontaamme. Yhtiön hankinta osoittaa ja vahvistaa sitoutumistamme tarjota rakennusalalle kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Suoritamme parhaillaan due diligence -tarkastuksia, ja kauppa on tarkoitus lyödä lukkoon vuoden toisella neljänneksellä.

Vejen, 3.5.2018

Martin Ellis,
Toimitusjohtaja

Nordic Waterproofing Group (STO: NWG.ST) on tänään allekirjoittanut sopimuksen Veg Techin, yhden Pohjoismaiden johtavan viherkattojen ja kasvillisuusjärjestelmien toimittajan, hankinnasta.

Veg Techin vuotuinen liikevaihto on noin 125 MSEK ja yhtiö työllistää noin 45 henkilöä. Nordic Waterproofing hankkii aluksi 83 prosenttia osakekannasta ja kaupan odotetaan toteutuvan tämän vuoden toisella neljänneksellä. Lisäksi Nordic Waterproofing on sitoutunut tekemään tarjouksen lopuista osakkeista samaan hintaan kuin edelliset, heti kun tänään sovittu kauppa on saatu päätökseen.

Veg Tech on perustettu 1987 Ruotsin Vislandassa ja on jo 30 vuoden ajan auttanut asiakkaitaan toteuttamaan vihreämpiä ja luonnollisempia ympäristöjä. Yhtiö kasvattaa, kehittää ja toimittaa monikäyttöisiä kasvillisuusjärjestelmiä, jotka auttavat hulevesien viivyttämisessä, veden laadun parantamisessa sekä biodiversiteetin tukemisessa. Yhtiö tarjoaa vihreitä ratkaisuja, jotka luovat elinvoimaisia ja kestäviä ekosysteemejä esimerkiksi katoille, piha- ja kattopuutarhoihin, vesi- ja maaperäympäristöihin ja viherseiniin, ja on tällä hetkellä johtava toimittaja rakennusyrityksille, kiinteistön omistajille sekä julkiselle sektorille. Asiakkaille kaikkialla Pohjoismaissa on tarjolla laaja valikoima korkealaatuisia kasvillisuustuotteita mm. viherkatoille ja -seiniin, viherpihoihin sekä vedenparannukseen.  Kasvien tuotanto tapahtuu Ruotsissa neljässä kohteessa, joista kaksi on Vislandassa, yksi Ljungbyssä ja yksi Laganissa. Myyntitoimistot sijaitsevat Tukholmassa, Göteborgissa, Helsingborgissa, Kööpenhaminassa ja Oslossa.

“Olemme tyytyväisiä, kun saimme mahdollisuuden tähän yritysostoon. Veg Techin vakaa asema kasvillisuusjärjestelmissä ja viherkatoissa täydentää erinomaisesti nykyistä korkealaatuisten vedeneristysratkaisujen tarjoamaamme”, kertoo Nordic Waterproofingin konsernijohtaja Martin Ellis. “Veg Techin hankinnalla Nordic Waterproofing osoittaa ja vahvistaa sitoutumistaan kestävän kehityksen mukaisiin ja ympäristötehokkaisiin rakennusteollisuuden ratkaisuihin”. 

”Veg Tech on jo vuosien ajan investoinut tuotantokapasiteettiin ja tämä on luonnollinen askel kiihdyttää yhtiön kehittymistä kasvillisuusteknologian ja ympäristöystävällisten ratkaisujen markkinajohtajaksi”, sanoo Bengt-Erik Karlberg, Veg Techin toimitusjohtaja. ”Olemme tyytyväisiä saadessamme vahvan omistajan, jolla on pitkän tähtäimen fokus ja hyvä ymmärrys liiketoimintaamme. Näemme suuren synergiapotentiaalin liittyen ensisijaisesti markkinointiin ja markkinoiden laajentamiseen, mutta myös tuotekehitykseen, Bengt-Erik Karlberg jatkaa.

Nordic Waterproofing Holding A/S:n ruotsalainen tytäryhtiö, Nordic Waterproofing Group AB, on allekirjoittanut sopimuksen hankkiakseen 83 prosenttia Veg Tech AB:n osakkeista hintaan 129 SEK osakkeelta, joka vastaa kokonaisarvoa 153 MSEK. Yrityskaupan ehtona on erityistilintarkastus, myyjiä ovat yhtiön perustajat, toimitusjohtaja sekä ulkoiset sijoittajat. Hankinta rahoitetaan uudella pankkilainalla laajentamalla Nordic Waterproofingin nykyisiä luottolimiittejä. Lisäksi Nordic Waterproofing on sitoutunut tekemään piensijoittajille tarjouksen jäljellä olevista osakkeista samaan osakekohtaiseen hintaan sen jälkeen, kun enemmistöosakkeiden hankinta on päättynyt. Hankintaprosessiin liittyvät konsultointikustannukset ovat noin 2 MSEK ja vaikuttavat 2018 toisen neljänneksen tulokseen. Hankinnalla odotetaan olevan positiivinen vaikutus Nordic Waterproofingin osakekohtaiseen tuottoon 2018.

Lisätiedot:
Jonas Olin, talous- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh: +46 708 29 14 54
E-mail: jonas.olin@nordicwaterproofing.com

Päiväys 20.4.2018

 

Nordic Waterproofing Group on ostanut 80 % tanskalaisen Taasinge Elementer A/S:n osakkeista.

Yhtiö on Tanskan johtava puurakenteisten katto- ja julkisivuelementtien valmistaja. Elementit palvelevat pääosin rakennusteollisuutta. Taasingen vuotuinen liikevaihto on noin  150 miljoonaa SEK ja työntekijöitä on 115.

“Taasingen hankinta on tärkeä askel strategiassamme kohti kattavien ratkaisujen tarjoamista rakennusten ja intrastruktuurin suojaamiseen”, sanoo Martin Ellis, Nordic Waterproofing Groupin toimitusjohtaja. Yhtiöllä on uniikki markkina-asema korkean tason elementtivalmistuksessa, missä olennaista on materiaalituntemus sekä asiakaskohtaisesti räätälöidyt tuotteet, kuten julkisivu-, katto- ja kansielementit. Kaikki tuotteet valmistetaan tilaustyönä tiettyihin projekteihin. Henkilöstöllä on laaja tietämys kattojen ja julkisivujen vedeneritysratkaisuista, joihin myös monia Nordic Waterproofingin tarjoaman tuotteita käytetään.”

“Taasinge on kehittynyt hyvin viime vuosina. Asiakkainamme on suuria rakennusyrityksiä, jotka rakentavat liikekiinteistöjä, kouluja ja kerrostaloja”, sanoo Martin Tholstrup, Taasinge Elementer A/S:n toimitusjohtaja. “Menestyksemme perustuu osittain siihen, että meillä on joukko päteviä insinöörejä, jotka kykenevät antamaan tietoa kussakin projektissa parhaiten toimivista ratkaisuista niin teknisestä kuin taloudellisestakin näkökulmasta. Osana suurempaa konsernia Taasinge voi tavoitella lisäkasvua Pohjoismaissa”.

Taasinge yhdistetään osaksi Tuotteet ja ratkaisut -liiketoimintasegmenttiä alkaen 4.7.2017. Hankinnalla odotetaan olevan lievä positiivinen vaikutus Nordic Waterproofingin osakkeen osinkotuottoon 2017.

 “Nordic Waterproofingin strategia sisältää tuote- ja palveluvalikoiman laajentamisen Euroopan markkinoilla ja Taasingen myötä saamme lisää kasvupotentiaalia. Olemme tyytyväisiä siihen, että Taasingen toimitusjohtaja ja talousjohtaja jäävät vähemmistöosakkaiksi. Toivotamme uudet tanskalaiset kollegamme Nordic Waterproofing Groupiin,” kommentoi Martin Ellis.  

Lisätiedot:
Anders Antonsson, sijoittajasuhteet
Puh. +46 709 99 49 70
Sähköposti anders.antonsson@nordicwaterproofing.com

päiväys 4.7.2017