OSAVUOSIKATSAUS Q2, tammi-kesäkuu 2018

Vahva toinen neljännes ja tuloksen kasvu

Vuoden 2018 toinen neljännes                 

 • Konsolidoitu liikevaihto kasvoi 22 prosenttia ja oli 736 milj. Ruotsin kruunua (603), josta orgaanisen kasvun osuus oli 2 prosenttia. Yritysostojen vaikutus oli 16 prosenttia ja valuuttakurssien 4 prosenttia.
 • Products & Solutions (Tuotteet ja ratkaisut) -toimialan liikevaihto oli 565 (430) milj. kruunua ja Installation Services (Asennuspalvelut) -toimialan 201 (207) milj. kruunua.
 • EBITDA ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä nousi 21 prosenttia ja oli 96 milj. kruunua (79).
 • Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 10 prosenttia ja oli 79 milj. kruunua (72).
 • Liikevoitto (EBIT) oli 76 milj. kruunua (65).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä edellisen 12 kuukauden ajalta oli 15,2 prosenttia (16,9).
 • Operatiivinen kassavirta oli 41 milj. kruunua (-12).
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 2,43 kruunua (2,13).
 • Osinkoa maksettiin 3,75 (3,75) kruunua osakkeelta.

Tammi–kesäkuu 2018

 • Konsolidoitu liikevaihto kasvoi 23 prosenttia ja oli 1 210 milj. Ruotsin kruunua (983), josta orgaanisen kasvun osuus oli 2 prosenttia. Yritysostojen vaikutus oli 18 prosenttia ja valuuttakurssien 3 prosenttia.
 • Products & Solutions -toimialan liikevaihto oli 932 (729) milj. kruunua ja Installation Services -toimialan 320 (303) milj. kruunua.
 • EBITDA ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä nousi 24 prosenttia ja oli 117 milj. kruunua (94).
 • Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 6 prosenttia ja oli 85 milj. kruunua (80).
 • Liikevoitto (EBIT) oli 79 milj. kruunua (69).
 • Operatiivinen kassavirta oli -20 milj. kruunua (-29).
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 2,30 kruunua (2,07).

Toimitusjohtajan viesti
Vahva toinen neljännes ja tuloksen kasvu

Konsolidoitu liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 22 prosenttia edellisvuodesta, 603 miljoonasta 736 miljoonaan Ruotsin kruunuun. Yritysostojen vaikutus oli 16 prosenttia, orgaaninen kasvu oli 2 prosenttia ja valuuttakurssien vaikutus 4 prosenttia.

Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 79 miljoonaa kruunua, joka edustaa 10 prosentin kasvua verrattuna edellisvuoden 72 miljoonaan kruunuun. Samalla EBITDA kasvoi 21 prosenttia 96 miljoonaan kruunuun edellisvuoden vastaavan ajanjakson 79 miljoonasta kruunusta.

Tämän vuoden kolmas yritysostomme Veg Tech saatiin päätökseen raportointijakson jälkeen heinäkuun alussa. Yritysosto oli jatkoa sitoumuksellemme kehittää liiketoimintaamme kohti kestävien ja ympäristöä säästävien ratkaisujen kehittämistä. Ruotsalainen Veg Tech on johtava viherkattojen ja multifunktionaalisten kasvillisuusjärjestelmien asiantuntija. Yhtiön liikevaihto on 125 miljoonaa kruunua, ja kysyntä sen toimialalla on kasvussa.

Konsolidoidun liikevaihdon 22 prosentin kasvua toisella neljänneksellä vetivät Ruotsin ja Tanskan vahvojen kate- ja infrastruktuurimarkkinoiden lisäksi Tanskan ja Norjan elementtiliiketoiminta. Products & Solutions -toimialan liikevaihto kasvoi 31 prosenttia, mutta Installation Services -toimiala supistui 3 prosenttia. Tämä supistuminen oli tarkoituksellista ja suoraa seurausta aiempaa selektiivisemmästä suhtautumisesta projekteihin ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä toimista Suomen Installation Services -liiketoiminnassa.

Products & Solutions -toimialalla kysynnän kehitys jatkui suotuisalla uralla Tanskassa, ja Ruotsissa oli havaittavissa kasvun elpymistä ensimmäisen neljänneksen pitkän ja kylmän talven jälkeen. Bitumin jatkuvasti kohoavan hinnan takia toteutamme bitumipohjaisten tuotteidemme myyntihintojen toisen korotuksen, joka tulee voimaan kolmannen neljänneksen lopussa.

Elementtiliiketoiminnan kehitys jatkuu suotuisana Tanskassa ja Norjassa, ja tilauskanta on vahva.

Ohjelma asennuspalveluiden kannattavuuden kohentamiseksi Suomessa kehittyy suunnitelmien mukaisesti suuremmassa Suomen-yksikössämme. Toimenpiteemme, mukaan lukien aiempaa tarkempi suhtautuminen tarjottaviin projekteihin ja projektien toteuttamiseen, alkavat tuottaa positiivisia taloudellisia tuloksia, jotka ovat nähtävissä vuoden 2018 keskivaiheilta lähtien. Tanskan franchisingyhtiöiden hyvä kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä. Niiden tilauskanta on vahva ja yhtiöiden osuus liikevoitosta pysyi linjassa edellisvuoteen verrattuna.

Tanskan markkinatilanteen säilyminen vahvana on aiheuttanut kapasiteettirajoitteita, sillä pätevien kattoasentajien löytämisessä ja palkkaamisessa on ollut ongelmia. Siksi aloitamme syyskuussa yhteistyön ja harjoittelijaohjelman Vejenin kunnan ja tanskalaisten kattoasennusyritysten kanssa. Ohjelman tarkoituksena on kouluttaa nuoria aikuisia sekä lisätä heidän kiinnostustaan ja valmiuksiaan suuntautua kattoasennusalalle, sillä pulan ammattitaitoisista asentajista odotetaan jatkuvan tulevina vuosina.

Haluan toivottaa Veg Techin ja uudet työntekijämme tervetulleiksi konserniin heinäkuun alusta alkaen, siis raportointijakson päätyttyä. Veg Techin vahva asema kasvillisuusteknologian ja viherkattojen toimialoilla täydentää erinomaisesti laadukasta vedeneristysratkaisujen tarjontaamme. Yhtiön hankinta osoittaa ja vahvistaa sitoutumistamme tarjota rakennusalalle kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Veg Tech toimii omana liiketoimintayksikkönään osana Products & Solutions -toimialaa. Veg Techin johtaja Bengt-Erik Karlberg on tästä päivästä alkaen Nordic Waterproofing -konsernin johtoryhmän jäsen.

Vejen, 16.8.2018

Martin Ellis,
Pääjohtaja