OSAVUOSIKATSAUS Q1, tammi-maaliskuu 2020

Vahva alku vuoteen 2020, COVID-19 jättää jälkensä

Vuoden 2020 ensimmäinen neljännes                 

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 18 prosenttia ja oli 670 miljoonaa Ruotsin kruunua (569), josta orgaanisen kasvun osuus oli 14 prosenttia. Yrityskauppojen osuus oli 3 prosenttia ja valuuttakurssimuutosten 1 prosenttia.
  • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 539 miljoonaa kruunua (445) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 151 miljoonaa kruunua (138).
  • EBITDA kasvoi 32 miljoonaan kruunuun (18).
  • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 2 miljoonaan kruunuun (–7).
  • Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 13,2 prosenttiin (12,9).
  • Liiketoiminnan kassavirta oli –86 miljoonaa kruunua (–61).
  • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli –0,37 kruunua (–0,44).


Toimitusjohtajan viesti

Vahva alku vuoteen 2020. COVID-19 jättää jälkensä.

Nordic Waterproofingilla oli vahva ensimmäinen neljännes sekä myynnin että taloudellisten tulosten kasvaessa hyvin. Konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 18 prosenttia viime vuodesta eli 569 miljoonasta kruunusta 670 miljoonaan kruunuun. Orgaaninen kasvu oli 14 prosenttia, yrityskauppojen osuus oli 3 prosenttia ja valuuttakurssimuutosten osuus oli 1 prosentti.

Neljänneksen EBIT oli positiivinen 2 miljoonaa kruunua verrattuna edellisvuoden negatiiviseen –7 miljoonaan kruunuun, mikä johtui pääasiassa volyymin kasvusta.

Vaikka vuoden alku oli vahva ja myynti kasvoi voimakkaasti ensimmäisellä neljänneksellä, muokkasimme 27. maaliskuuta 2020 ennakoivaa lausuntoamme vuodelle 2020. COVID-19-epidemian vaikutusta konserniimme on vaikea ennustaa, mutta sillä on todennäköisesti laskeva vaikutus myyntiin yleisen talouskehityksen seurauksena. Tällä hetkellä emme pysty ennakoimaan tämän vuoden liikevoittoa (EBIT).

Konsernin liikevaihdon 18 prosentin kasvua ensimmäisellä neljänneksellä ajoi erityisesti vedeneristystuotteiden vahva myynti Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa sekä Veg Tech -liiketoiminnassa. Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla myynti kasvoi 21 prosenttia, ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala kasvoi 9 prosenttia.

Kuten aiemmin on ilmoitettu, Taasinge-konsernissa, elementtiliiketoiminnassamme, toteutetaan kattavaa kannattavuuden parannusohjelmaa. Ohjelman vaikutukset eivät ole vielä toteutuneet. Sekä Tanskan Taasinge Elementerillä että Norjan RVT:llä on vahva tilauskanta neljänneksen lopussa.

SealEco-konserniin kuuluva ja helmikuussa 2019 hankittu Distri Pond aloitti vuoden hieman edellisvuotta pienemmällä myynnillä johtuen COVID-19:n merkittävästä vaikutuksesta Belgiassa.

Perinteisen bitumikattoliiketoiminnan volyymit ylittivät Pohjoismaissa selvästi viime vuoden ensimmäisen neljänneksen volyymit. Uskomme, että Pohjoismaissa on tapahtunut markkinaosuuksien kasvua ja että kysyntä jatkuu vahvana näillä markkinoilla.

SealEco-kumikalvoliiketoimintamme on ainoa toimiala, joka on tähän mennessä kärsinyt COVID-19-vaikutuksista ja joka on altistunut markkinoiden hidastumiselle Iso-Britanniassa ja Belgiassa.

Asennuspalvelut-toimialalla toiminta oli hyvää vedeneristysliiketoiminnan osalta. Tanskalaisilla franchise-yhtiöillämme on yhä vahvat markkinat, ja ne tekivät hyvää tulosta ensimmäisellä neljänneksellä vahvan tilauskannan ja viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeamman EBIT-panoksen myötä.

Keskitymme edelleen orgaaniseen kasvuun, kannattavuuteen ja valikoituihin yrityskauppoihin. Johtuen vallitsevasta epävarmuudesta liittyen COVID-19-epidemian seurauksiin olemme lisänneet panostamme tilauskertymän, kustannusten ja asiakasluottojen valvonnassa. Olemme myös ryhtyneet toimenpiteisiin turvataksemme raaka-aineiden saatavuuden, jotta voimme taata toimituskyvyn asiakkaillemme. Nykyiset yritysostohankkeemme ovat lyhyellä aikavälillä jäissä odottaen nykyistä parempaa näkyvyyttä COVID-19:n suhteen.

Seuraamme tarkoin COVID-19:n vaikutuksen kehittymistä. Päivittäisillä toimilla pyritään turvaamaan työntekijöidemme terveys sekä kantamaan vastuuta yhteisöistä ja asiakkaistamme. On rohkaisevaa nähdä, että kaikki suuret tuotantolaitoksemme toimivat ja että toimitusketju on tähän asti toiminut ilman merkittäviä häiriöitä. Olen ylpeä ja vaikuttunut tavasta, jolla johtajamme ja työntekijämme ovat vastanneet tähän haasteeseen. Se osoittaa hajautetun liiketoimintamallimme vahvuuden.

Koska COVID-19:n vaikutuksia on tällä hetkellä vaikea arvioida, emme voi ennakoida vuotta 2020. Meillä on toiminnoissamme merkittävä valmius reagoida nopeasti muuttuvaan tilanteeseen. Näinä epävarmoina aikoina keskitymme turvaamaan toimituskapasiteettimme asiakkaidemme vaatimusten mukaisesti. Samalla valmistaudumme pienentämään kustannuspohjaamme välittömästi, jos kysyntä laskee.

Vejenissä 4. toukokuuta 2020

Martin Ellis,
toimitusjohtaja, NW Group