OSAVUOSIKATSAUS Q1, tammi-maaliskuu 2021

Vahva neljännes ja neljä yrityskauppaa

Vuoden 2021 ensimmäinen neljännes               

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 704 miljoonaa Ruotsin kruunua (670), josta orgaanisen kasvun osuus oli 2 %, yrityskauppojen osuus 7 % ja valuutan vaikutus –4 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 563 miljoonaa kruunua (539) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 152 miljoonaa kruunua (151).
 • Bruttotulos kasvoi 183 miljoonaan kruunuun (158); bruttokate kasvoi 26,1 prosenttiin (23,7).
 • EBITDA kasvoi 50 miljoonaan kruunuun (32); EBITDA-marginaali kasvoi 7,1 prosenttiin (4,8).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 22 miljoonaan kruunuun (2); EBIT-marginaali kasvoi 3,1 prosenttiin (0,4).
 • Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 15,9 prosenttiin (15,6).
 • Liiketoiminnan kassavirta pieneni –88 miljoonaan kruunuun (–86).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,47 kruunua (–0,37) ja laimennettu 0,47 kruunua (–0,37).


Toimitusjohtajan viesti

Vahva neljännes ja neljä yrityskauppaa

Konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5 % edellisvuodesta eli 670 miljoonasta Ruotsin kruunusta 704 miljoonaan kruunuun. Orgaaninen kasvu oli 2 %, yrityskauppojen osuus 7 % ja valuuttakurssimuutosten osuus –4 %. Alkuvuoden ankaran talvisään negatiivisen vaikutuksen jälkeen suurimmalla osalla markkinoistamme neljännes päättyi vahvasti.

Liikevoitto oli ensimmäisellä neljänneksellä 22 miljoonaa kruunua, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli 2 miljoonaa kruunua. Liiketuloksen positiivinen kehitys selittyy pääasiassa toiminnan tehokkuudella ja hyvällä kustannusten hallinnalla. Sijoitetun pääoman tuotto 15,9 prosenttia (15,6) on edelleen tavoitetta korkeampi. Liiketoiminnan kassavirta oli edellisvuoden tasolla –88 miljoonaa kruunua (–86).

Viime viikkoina toimittajiemme tuotantokustannukset ovat nousseet merkittävästi koko liiketoiminta-alueellamme. Vaikka tästä johtuen olemme ilmoittaneet myyntihintojen korotuksista useimmissa liiketoiminnoissamme, odotamme joidenkin liiketoimintojemme osalta jonkinasteista katteiden suhteellista heikkenemistä tulevina kuukausina.

Olemme neljänneksen aikana tehneet neljä yrityskauppaa ja pitäneet taseen vakaana.

Liikevaihdon 2 prosentin (14) orgaaninen kasvu ensimmäisellä neljänneksellä selittyy hyvällä myynnillä Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla, joka kasvoi orgaanisesti 8 % (17), kun taas Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala pieneni orgaanisesti –23 % (+7).

Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla bitumituotteisiin perustuva vedeneristysliiketoiminta kasvoi Norjassa kaksinumeroisesti, kun taas Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa se jäi edellisvuoden ensimmäisen neljänneksen tason alapuolelle tavanomaista ankaramman talvisään vuoksi. SealEcolla, synteettisen kumin liiketoiminnallamme, oli vahva ensimmäinen vuosineljännes, sillä kasvuvauhti oli kaksinumeroinen erityisesti Benelux-maissa. Taasinge-konsernissa puuelementtiliiketoimintamme kasvoi kaksinumeroisesti, huomattavasti edellisvuotta vahvemmin. Kannattavuuden parannusohjelma on johtanut huomattavaan tuloksiin Taasinge-konsernissa. Sekä Tanskassa että Norjassa on hyvä tilauskanta.

Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla, jossa suurin osa myynnistä tulee Suomesta, tavanomaista ankarampi talvisää vaikutti toimintaan. Liikevaihto pieneni orgaanisesti –24 % pääasiassa sääolosuhteiden vuoksi. Sekä lattiapäällysteet että kattohuolto kasvoivat hyvin. Tanskalaisilla franchising-yrittäjillämme on edelleen vakaat ja vahvat markkinat, ja ensimmäisen neljänneksen EBIT-panos ja tilauskanta olivat edellisvuoden kaltaiset.

Aiemmin todetun mukaisesti COVID-19-pandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta liiketoimintaan. Keskitymme turvaamaan työntekijöidemme terveyden, kantamaan vastuun yhteisöistä ja turvaamaan asiakkaillemme täyden toimituskyvyn.

Neljänneksen aikana olemme tehneet seuraavat yrityskaupat:

 • Vedeneristysurakointi: Byggpartner AS (Norja)
 • Lammet ja viherrakentaminen: Gauris B.V. (Alankomaat)
 • Puuelementit: SeiKat Oy (Suomi)
 • Kaupunkiympäristön viherratkaisut: Urban Green AB (Ruotsi)

Keskitymme edelleen orgaaniseen kasvuun, kannattavuuteen ja valikoituihin yrityskauppoihin. Taseemme on vahva, ja meillä on jatkossakin kyky toteuttaa yrityskauppoja. Strateginen painopisteemme on kestävien rakennusratkaisujen edistämisessä sekä palvelu- ja tuotevalikoimamme kehittämisessä.

Vejenissä 27. huhtikuuta 2021

Martin Ellis,
toimitusjohtaja, NW Group