OSAVUOSIKATSAUS Q1, tammi-maaliskuu 2022

Vahva alku vuoteen 2022, häiriöiden mahdollisuutta loppuvuodesta ei voida sulkea pois

Vuoden 2022 ensimmäinen neljännes               

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 30 % ja oli 912 miljoonaa Ruotsin kruunua (704), josta orgaanisen kasvun osuus oli 19 %, yrityskauppojen osuus 6 % ja valuutan vaikutus 4 %.
  • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 773 miljoonaa kruunua (563) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 171 miljoonaa kruunua (152).
  • Bruttotulos kasvoi 237 miljoonaan kruunuun (183); bruttokate pieneni hieman 26,0 %:iin (26,1).
  • EBITDA kasvoi 91 miljoonaan kruunuun (50); EBITDA-marginaali kasvoi 10,0 %:iin (7,1).
  • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 56 miljoonaan kruunuun (22); EBIT-marginaali kasvoi 6,1 %:iin (3,1).
  • Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 17,9 %:iin (16,6).
  • Liiketoiminnan kassavirta oli -15 miljoonaa kruunua (-88).
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,61 kruunua (0,47) ja laimennettu 1,60 kruunua (0,47).


Toimitusjohtajan viesti

Vahva alku vuoteen 2022, häiriöiden mahdollisuutta loppuvuodesta ei voida sulkea pois

Konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 30 % edellisvuodesta eli 704 miljoonasta Ruotsin kruunusta 912 miljoonaan kruunuun. Orgaaninen kasvu oli 19 % (tästä 13 % tuli myyntihintojen korotuksista), yrityskauppojen osuus kasvusta oli 6 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 4 %. Orgaaninen kasvu Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla oli 30 % ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla -6 %.

Liikevoitto oli ensimmäisellä neljänneksellä 56 miljoonaa kruunua, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli 22 miljoonaa kruunua. Liikevoiton positiivinen kehitys selittyy Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan kannattavuuden parantumisella hyvän volyymikehityksen ja ennakoivan hinnoittelun seurauksena. Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan tulos pysyi viime vuoden ensimmäisen neljänneksen tasolla.

Sijoitetun pääoman tuotto 17,9 % (16,6) on edelleen huomattavasti 13 %:n minimitavoitetta korkeampi. Parannuksen taustalla on parantunut liiketulos. Liiketoiminnan kassavirtaan ovat vaikuttaneet negatiivisesti lisääntyneet myyntisaatavat, jotka johtuvat lisääntyneestä myynnistä, sekä varastojen kasvu, joka johtuu raaka-aineiden saatavuuden turvaamisesta, korkeammista tuotantokustannuksista ja valmiiden tuotteiden suuremmista määristä toimitusvalmiuksiemme turvaamiseksi.

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on ollut rajallinen suora vaikutus konserniin. Meillä ei ole tytäryhtiöitä tai työntekijöitä kyseisissä maissa, ja myynti niihin vuonna 2021 oli merkityksettömän pientä. On todennäköistä, että tuotantokustannuksiin liittyvän inflaation kiihtyminen vaikuttaa meihin välillisesti. Tuotantomateriaalien saatavuus ei ole vielä kärsinyt. On mahdollista, että kiihtyvän inflaation vuoksi nousevat tuotantokustannukset vaikuttavat meihin kielteisesti. Tämän lisäksi tuotantomateriaaleista on mahdollisesti pulaa, mikä voi aiheuttaa suoria tai epäsuoria häiriöitä toimitusketjussamme.

Liikevaihdon 19 %:n (2) orgaaninen kasvu ensimmäisellä neljänneksellä selittyy hyvällä myynnillä Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla, joka kasvoi orgaanisesti 30 % (8), tästä 13 % liittyi myyntihintojen korotuksiin. Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala pieneni orgaanisesti -6 % (-23), mistä +11 % oli hinnoittelumuutosten seurausta.

Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla bitumituoteliiketoiminta kasvoi vahvasti ja kaksinumeroisesti kaikilla neljällä pohjoismaisella markkina-alueella. SealEco, EPDM-tuoteliiketoimintamme, nautti myös vahvasta kaksinumeroisesta myynnin kasvusta. Hyvä kysyntä jatkui suurilla markkinoillamme. Taasinge-konsernissa eli puuelementtiliiketoiminnassamme myynti kasvoi yksinumeroisesti edellisvuoteen verrattuna ja kehitys oli vahvinta Tanskan markkinoilla. Meillä on vahva tilauskanta sekä Tanskassa että Norjassa. SeiKat, puuelementtiliiketoiminnan suomalainen yrityksemme, on aloittanut vuotensa hyvin ja sen tuotantokapasiteetti on täysin varattu vuoden 2022 kolmannelle neljännekselle saakka.

Tuotemerkeillä Veg Tech ja Urban Green toimivan viherrakentamisen liiketoimintamme liikevaihdossa näkyi vahvaa positiivista orgaanista kehitystä verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon, vaikka ensimmäinen neljännes onkin vuodenaikaan liittyen heikko.

Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan liikevaihto kasvoi 12 %. Orgaaninen kasvu oli -6 % (tästä +11 % tuli hinnoittelumuutoksista), yrityskauppojen osuus oli 14 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 4 %. Tanskalaisilla franchising-yrittäjillämme on edelleen vakaat ja vahvat markkinat. Ensimmäisellä neljänneksellä EBIT oli edellisvuoden tasolla ja tilauskannat huomattavasti edellisvuoden tasoa suuremmat.

Ensimmäisen neljänneksen aikana saimme päätökseen yrityskaupan Gordon Low Ltd:stä, joka on Iso-Britannian johtava erikoistunut allasmuovien ja muiden vedeneristyskalvojen valmistaja ja jakelija vesi-, maisemointi-, ja maatalousalalla sekä kaupallisten allasratkaisujen alalla.

Keskitymme edelleen orgaaniseen kasvuun, kannattavuuteen, kestävään kehitykseen ja valikoituihin yrityskauppoihin. Taseemme on vahva, ja meillä on jatkossakin kyky toteuttaa yrityskauppoja. Strateginen painopisteemme on kestävien rakennusratkaisujen edistämisessä sekä palvelu- ja tuotevalikoimamme kehittämisessä.

Helsingborgissa 26. huhtikuuta 2022

Martin Ellis,
toimitusjohtaja NW Group