OSAVUOSIKATSAUS Q1, tammi-maaliskuu 2023

Ankarat sääolosuhteet ja uudisasuntojen heikko kysyntä aiheuttivat pudotusta vuoden 2022 vahvaan ensimmäiseen neljännekseen verrattuna

Vuoden 2023 ensimmäinen neljännes               

  • Konsernin liikevaihto pysyi lähes muuttumattomana 911 miljoonassa Ruotsin kruunussa (912), josta orgaanisen kehityksen osuus oli –10 %, yrityskauppojen osuus 7 % ja valuutan vaikutus 3 %.
  • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 701 miljoonaa kruunua (773) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 239 miljoonaa kruunua (171).
  • Myyntikate laski 201 miljoonaan kruunuun (237); myyntikateprosentti pieneni 22,1 %:iin (26,0).
  • Käyttökate laski 30 miljoonaan kruunuun (91); käyttökateprosentti pieneni 3,3 %:iin (10,0).
  • Liikevoitto (EBIT) pieneni –11 miljoonaan kruunuun (56); liikevoittoprosentti pieneni –1,3 %:iin (6,1).
  • Neljänneksen aikana kaksi operatiivista yksikköä lopetti toimintansa. Tällä oli negatiivinen –18 miljoonan kruunun vaikutus tulokseen.
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,1 % (16,1).
  • Liiketoiminnan kassavirta oli –58 miljoonaa kruunua (–15).
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli –0,84 kruunua (1,65) ja laimennettu –0,83 kruunua (1,64).


Toimitusjohtajan viesti

Ankarat sääolosuhteet ja uudisasuntojen heikko kysyntä aiheuttivat pudotusta vuoden 2022 vahvaan ensimmäiseen neljännekseen verrattuna

Konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto pysyi lähes muuttumattomana 911 miljoonassa Ruotsin kruunussa, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli 912 miljoonaa kruunua. Orgaaninen kasvu oli negatiivista (–10 %, tästä 9 % tuli hinnoittelumuutoksista ja −20 % volyymikehityksestä), yrityskauppojen osuus 7 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 3 %. Orgaaninen kasvu Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla oli negatiivinen (–14 %) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla positiivinen (6 %).

Sääolosuhteet olivat neljänneksen aikana poikkeuksellisen ankarat kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa ja Ruotsissa talvi oli runsasluminen ja kesti tavallista pidempään, Tanskassa oli maaliskuussa ennätysmäärä sadepäiviä. Asuntojen uudistuotannon heikko kysyntä jatkuu kaikilla markkina-alueillamme.

Liikevoitto oli ensimmäisellä neljänneksellä –11 miljoonaa kruunua, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli 56 miljoonaa kruunua. Bruttotuloksen ja liikevoiton negatiivinen kehitys selittyy pääasiassa kahden yksikön lakkauttamisesta johtuvalla –18 miljoonan kruunun vaikutuksella, EPDM-tuoteliiketoimintamme ja puuelementtiliiketoimintamme volyymien ja marginaalien pienenemisellä sekä bitumituoteliiketoimintamme osalta neljänneksen ankarilla sääolosuhteilla.

Sijoitetun pääoman tuotto 13,1 % (16,1) on edelleen 13 %:n minimitavoitetta korkeampi. Liiketoiminnan kassavirta oli –58 miljoonaa kruunua (–15), negatiivinen kehitys selittyy pääasiassa pienemmällä liikevoitolla.

Raaka-ainekustannukset ovat jatkaneet hienoista laskuaan. Asuntojen uudistuotannon osalta odotuksemme ovat tärkeimmillä markkinoillamme lyhyellä aikavälillä negatiiviset, kun taas peruskorjausten kysyntä näyttää pysyvän vakaana lyhyellä aikavälillä. Makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyy tulevaisuudessakin tavallista enemmän epävarmuustekijöitä. Olemme käynnistäneet valmiustoimenpiteitä negatiivisen kehityksen seurausten lieventämiseksi.

Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimiala pieneni –9 % (37). Orgaaninen kasvu oli –14 % (30) (tästä 8 % liittyi hinnoittelumuutoksiin ja −22 % volyymikehitykseen), yrityskauppojen osuus 2 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 2 %.

Bitumituoteliiketoimintamme olivat edellisvuoden tasolla Ruotsissa ja Norjassa, kun taas Tanskassa ja Suomessa ne pienenivät. SealEcon, EPDM-tuoteliiketoimintamme, myynti laski useimmilla markkinoilla.
Puuelementtiliiketoiminnassamme Taasinge-konsernin myynti laski Tanskassa, Norjassa myynnin kehitys oli positiivista, kun taas Kerabit Kattoelementtien myynti laski Suomessa. Meillä on hyvät tilauskannat kaikilla kolmella markkina-alueella, vaikkakin hieman alhaisemmat kuin edellisillä vuosineljänneksillä.
Tuotemerkeillä Veg Tech ja Urban Green toimivan viherrakentamisen liiketoiminnan myynnin kehityksessä näkyi erittäin vahvaa kasvua verrattuna vuoden 2022 ensimmäiseen neljännekseen.

Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala kasvoi 40 % (12) ja oli 239 miljoonaa kruunua. Orgaaninen kasvu oli 6 % (−6) (tästä 12 % tuli hinnoittelumuutoksista ja –6 % volyymikehityksestä), yrityskauppojen osuus 30 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 5 %. Suurin osa Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan liiketoiminnasta tapahtuu Suomessa, missä kattoliiketoimintamme liikevaihto kasvoi ja katteet paranivat. Norjassa kattoliiketoimintamme nautti liikevaihdon vahvasta kaksinumeroisesta kasvusta hieman heikommilla katteilla. Tanskalaisilla franchising-yrittäjillämme neljänneksen EBIT-panos oli viime vuotta suurempi.

Keskitymme edelleen kasvuun (orgaanisen kasvun ja valikoitujen yrityskauppojen avulla), kannattavuuteen ja kestävään kehitykseen. Taseemme on vahva, ja meillä on jatkossakin kyky toteuttaa yrityskauppoja. Strateginen painopisteemme on kestävien rakennusratkaisujen edistämisessä sekä palvelu- ja tuotevalikoimamme kehittämisessä.

Helsingborgissa 25. huhtikuuta 2023

Martin Ellis,
toimitusjohtaja