OSAVUOSIKATSAUS Q1, tammi-maaliskuu 2024

Vaisu neljännes johtuen ankarista sääolosuhteista sekä heikommasta kysynnästä Suomessa ja Norjassa

Vuoden 2024 ensimmäinen neljännes               

  • Konsernin liikevaihto laski 804 miljoonaan Ruotsin kruunuun (911), josta yrityskauppojen osuus oli 1 %, valuutan vaikutus 0 % ja orgaanisen kehityksen osuus -13 %.
  • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 627 miljoonaa kruunua (701) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 202 miljoonaa kruunua (239).
  • Myyntikate laski 191 miljoonaan kruunuun (201); myyntikateprosentti nousi 23,7:ään (22,1).
  • Käyttökate (EBITDA) laski 17 miljoonaan kruunuun (30) ja käyttökateprosentti 2,1 %:iin (3,3).
  • Liikevoitto (EBIT) laski -21 miljoonaan kruunuun (-11) ja liikevoittoprosentti 2,6 %:iin (-1,3).
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,0 % (10,2).
  • Liiketoiminnan kassavirta oli -83 miljoonaa kruunua (-58).
  • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -1,04 kruunua (-0,84) ja laimennettu -1,04 kruunua (-0,83).


Toimitusjohtajan viesti

Konsernin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä laski 804 miljoonaan Ruotsin kruunuun, kun se edellisvuoden vertailujaksolla oli 911 miljoonaa kruunua. Yritysostojen vaikutus oli 1 % ja orgaanisen kehityksen osuus -13 %: Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimiala -11 % ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala -21 %.

Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto (EBIT) laski vastaavasti -21 miljoonaa kruunuun, kun se edellisvuoden vertailujaksolla oli -11 miljoonaa kruunua.

Sijoitetun pääoman tuotto on nyt 10,0 % (10,2). Liiketoiminnan kassavirta oli -83 miljoonaa kruunua (-58), mikä on linjassa kasvaneen käyttöpääoman kanssa.

Liiketilojen uudisrakentamisen ja peruskorjausten kysynnän osalta odotuksemme pysyvät neutraaleina lukuun ottamatta Suomea, jossa on odotettavissa laskua. Asuntojen uudisrakentaminen jatkuu heikkona lähitulevaisuudessa. Konsernimme toteuttaa useita kustannussäästöohjelmia sopeutuakseen vallitsevaan liiketoimintaympäristöön.

TUOTTEET JA RATKAISUT
Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto laski -11 % (-9) orgaanisen kehityksen johdosta.

Bitumituoteliiketoiminta Ruotsissa kykeni säilyttämään liikevaihdon edellisvuoden tasolla, kun taas muilla kolmella pohjoismaisella markkina-alueella kehitys oli negatiivista. Onnistuimme säilyttämään myyntihinnat useimmilla markkinoilla edellisvuoden tasolla.  EPDM-tuoteliiketoimintamme SealEco säilytti kokonaismyyntinsä edellisvuoden tasolla, ja Distri Pond kehittyi myönteisesti. Puuelementtiliiketoiminnassamme Taasinge pystyi pitämään myynnin viime vuoden tasolla Tanskassa, kun taas Norjassa myynnin kehitys oli negatiivista. Suomessa Kerabit Kattoelementtien myynnin kehitys oli positiivista. Taasinge-konserni paransi kokonaisuutena katteitaan, vaikkakin edelleen epätyydyttävällä tasolla. Tilauskannat Tanskassa ja Suomessa ovat hyvällä tasolla. Veg Tech -tuotemerkillä toimivan viherrakentamisen liiketoiminnan myynti kehittyi negatiivisesti kausiluonteisesti alavireisen vuosineljänneksen aikana.

ASENNUSPALVELUT
Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala laski 16 % (40) 202 miljoonaan kruunuun. Yrityskauppojen osuus oli 5 % (30) ja valuuttakurssimuutosten 0 % (5), kun taas orgaaninen kehitys oli -21 % (6).

Suurin osa asennuspalveluistamme tuotetaan Suomessa, missä katteet laskivat talviolosuhteiden aiheuttaman tehottomuuden sekä heikomman markkinatilanteen seurauksena. Norjassa volyymikehitys oli negatiivista ja operatiivinen tulos viime vuoden tasolla. Tanskassa franchising-yhtiömme raportoivat vahvaa edellisvuotta matalamman liikevoiton, mutta säilyttivät vahvan tilauskannan. Ruotsin yksiköiden vuosineljänneksen liiketulos oli lievästi negatiivinen.

HAASTAVA NELJÄNNES
Ensimmäisen neljänneksen sääolosuhteet olivat haastavat useimmille yksiköillemme. Koska sitkeän korkeat korot haastavat edelleen kysyntätasoa, toteutamme kustannussäästöohjelmia koko konsernin laajuisesti. Meillä on edelleen hyvä asema ja vakaa tase. Mahdollisuuksien ilmaantuessa pystymme laajentamaan konsernia edelleen strategiamme mukaisesti.

Helsingborgissa 25.4.2024

Martin Ellis,
toimitusjohtaja NW Group