OSAVUOSIKATSAUS Q2, tammi-kesäkuu 2020

Vahva vuosineljännes ja parantuneet tunnusluvut

Vuoden 2020 toinen neljännes                 

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja oli 949 miljoonaa Ruotsin kruunua (889), josta orgaanista kasvua oli 7 prosenttia
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 753 miljoonaa kruunua (688) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 228 miljoonaa kruunua (234)
 • Myyntikate kasvoi 282 miljoonaan kruunuun (238) ja myyntikateprosentti kasvoi 29,8 prosenttiin (26,7)
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 166 miljoonaan kruunuun (124) ja käyttökateprosentti kasvoi 17,4 prosenttiin (13,9)
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 137 miljoonaan kruunuun (95) ja liikevoittoprosentti kasvoi 14,4 prosenttiin (10,7)
 • Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 15,1 prosenttiin (12,9)
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 114 miljoonaa kruunua (78)
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 4,55 kruunua (2,79) ja laimennettu 4,51 kruunua (2,77).

Tammi-kesäkuu 2020

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja oli 1 618 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 458), josta orgaanista kasvua oli 10 prosenttia
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 1 291 miljoonaa kruunua (1 134) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 379 miljoonaa kruunua (373)
 • Myyntikate kasvoi 441 miljoonaan kruunuun (370) ja myyntikateprosentti kasvoi 27,2 prosenttiin (25,4)
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 198 miljoonaan kruunuun (142) ja käyttökateprosentti kasvoi 12,2 prosenttiin (9,7)
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 139 miljoonaan kruunuun (89) ja liikevoittoprosentti kasvoi 8,6 prosenttiin (6,1)
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 28 miljoonaa kruunua (17)
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 4,18 kruunua (2,35) ja laimennettu 4,14 kruunua (2,33).


Toimitusjohtajan viesti

Vahva vuosineljännes ja parantuneet tunnusluvut

Nordic Waterproofingilla oli jälleen vahva vuosineljännes, jonka aikana sekä myynti, taloudellinen tulos että käytännössä kaikki muutkin tunnusluvut osoittivat kasvua. Konsernin konsolidoitu liikevaihto kasvoi neljänneksen aikana edelliseen vuoteen verrattuna 7 prosenttia 889 miljoonasta Ruotsin kruunusta 949 miljoonaan. Orgaaninen kasvu oli 7 prosenttia, yrityskauppojen osuus oli 1 prosentti ja valuuttakurssimuutosten vaikutukset olivat -1 prosentti.

Neljänneksen liikevoitto kasvoi 137 miljoonaan kruunuun edellisen vuoden 95 miljoonasta. Tämän 43 prosentin kasvun taustalla olivat pääasiassa kasvanut volyymi, tehokas kustannusten hallinta sekä vähentyneen matkustuksen tuottamat kustannussäästöt.

Covid-19-pandemia on koetellut kaikkia toimintojamme eri tavoin. Yhtiön johdon proaktiivisen ja päättäväisen toiminnan sekä työntekijöidemme vastuuntuntoisen suhtautumisen ansiosta henkilöstössämme ja liikekumppaneillamme on onneksi ilmennyt vain hyvin vähän Covid-19-tartuntoja. Nykyisessä tilanteessa on vaikeaa ennustaa pandemian pitkäaikaisia vaikutuksia markkinatilanteeseen ja konserniimme. Seuraamme jatkossakin tilanteen kehittymistä tarkasti ja olemme tarvittaessa valmiita ripeisiinkin toimenpiteisiin.

Konsolidoidun liikevaihdon 7 prosentin kasvu oli Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan ansiota, sillä sen orgaaninen kasvu oli 10 prosenttia. Vastaavasti asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan liikevaihto pieneni 3 prosenttia. Myynnin kasvu saattaa osittain johtua asiakkaidemme varastojen kasvattamisesta mahdollisten toimitusvaikeuksien varalta.

Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla perinteisen bitumikattoliiketoiminnan markkinat olivat hyvässä kasvussa kaikilla neljällä Pohjoismaisella markkina-alueellamme. Erityisen voimakasta kasvu oli Tanskassa ja Norjassa. Uskomme markkinaosuuksien kasvun jatkuneen Pohjoismaissa.
SealEco-EPDM-liiketoimintamme kärsi Covid-19-pandemiasta ensimmäisellä neljänneksellä, mutta toisella neljänneksellä se on osoittanut kaksinumeroisia kasvulukuja. Covid-19 vaikutti kaikkiin markkinoihin Isoa-Britanniaa lukuun ottamatta. Helmikuussa 2019 ostettu Distri Pond toipui heikosta ensimmäisestä neljänneksestä, ja sen myynti kasvoi toisella neljänneksellä 35 prosenttia.
Elementtiliiketoimintamme samoin kuin Veg Tech -viherinfraliiketoimintamme myynti on tällä neljänneksellä ollut jonkin verran heikompaa kuin viime vuonna. Elementtiliiketoiminnan tilauskanta on vahva, ja käytännössä koko vuoden 2020 tuotantokapasiteetti on nyt varattu.

Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla, joka Suomessa muodostaa suurimman osan liikevaihdostamme, markkinat vaihtelevat edelleen alueittain. Markkinoiden odotetaan kehittyvän voimakkaasti Helsingin seudulla, mutta joillakin harvemmin asutuilla alueilla Suomessa markkinatilanne on heikompi. Lattiapinnoitteissa myynti sekä varustamoille että rakennussektorille oli hieman edellisen vuoden toista neljännestä pienempi.
Tanskalaisilla franchise-yhtiöillämme on yhä vahvat markkinat, ja ne tekivät hyvää tulosta toisella neljänneksellä vahvan tilauskannan ja viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeamman liikevoiton myötä.

Kuten kerroimme aiemmin, toteutamme parhaillaan perusteellista kannattavuuden parannusohjelmaa elementtiliiketoiminnastamme vastaavassa Taasinge-konsernissa. Myyntikate parani hieman ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mutta on edelleen kaukana tyydyttävästä. Sekä tanskalaisen Taasinge Elementerin että norjalaisen RVT:n tilauskanta on neljänneksen lopussa vahva.

Covid-19-pandemian aiheuttaman epävarman tilanteen johdosta tehostimme toisen neljänneksen aikana tilausten vastaanoton ja kustannusten seurantaa sekä myyntisaatavien luotonvalvontaa. Lisäksi ryhdyimme toimenpiteisiin varmistaaksemme raaka-aineiden saatavuuden asiakastoimitusten luotettavuuden takaamiseksi. Olen tyytyväinen havaitessani, että tämä aloitteellisuus on kannattanut ja saanut liiketoimintamme kehittymään suotuisasti. Toimitusketjumme on toiminut käytännössä häiriöittä, kustannukset ovat pysyneet hallinnassa eikä luottotappioiden määrä ole lisääntynyt. Aiomme jatkossakin seurata tarkasti Covid-19-pandemian vaikutuksia. Työntekijöidemme turvallisuuden varmistaminen sekä vastuun ottaminen yhteiskunnasta ja asiakkaistamme on jatkossakin meille ensiarvoisen tärkeää.

Keskitymme jatkossakin orgaaniseen kasvuun, kannattavuuteen ja harkittuihin yritysostoihin. Taseemme on vahva ja pystymme tekemään yritysostoja kestävän kehityksen edistämiseen sekä tuote- ja palveluvalikoiman laajentamiseen suuntautuvan strategiamme mukaisesti.

Vejenissä 24.7.2020

Martin Ellis,
toimitusjohtaja, NW Group