OSAVUOSIKATSAUS Q2, tammi-kesäkuu 2021

Vuosineljänneksen liikevaihto ensimmäistä kertaa yli miljardi kruunua

Vuoden 2021 toinen neljännes                 

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 1 067 miljoonaa Ruotsin kruunua (949), josta orgaanisen kasvun osuus oli 8 %, yrityskauppojen osuus 7 % ja valuutan kielteinen vaikutus −3 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 850 miljoonaa kruunua (753) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 246 miljoonaa kruunua (228).
 • Bruttotulos kasvoi 327 miljoonaan kruunuun (281); bruttokate kasvoi 30,6 %:iin (29,7).
 • EBITDA kasvoi 192 miljoonaan kruunuun (166); EBITDA-marginaali kasvoi 18,0 %:iin (17,4).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 160 miljoonaan kruunuun (137); EBIT-marginaali kasvoi 15,0 %:iin (14,4).
 • Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 16,8 %:iin (15,6).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 114 miljoonaa kruunua (114).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 4,84 kruunua (4,55) ja laimennettu 4,80 kruunua (4,51).

Tammi-kesäkuu 2021

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 1 771 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 618), josta orgaanisen kasvun osuus oli 6 %, yrityskauppojen osuus 7 % ja valuutan kielteinen vaikutus –3 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 1 413 miljoonaa kruunua (1 291) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 399 miljoonaa kruunua (379).
 • Bruttotulos kasvoi 510 miljoonaan kruunuun (441); bruttokate kasvoi 28,8 %:iin (27,2).
 • EBITDA kasvoi 242 miljoonaan kruunuun (198); EBITDA-marginaali kasvoi 13,7%:iin (12,2).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 182 miljoonaan kruunuun (139); EBIT-marginaali kasvoi 10,3 %:iin (8,6).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 27 miljoonaa kruunua (28).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 5,31 kruunua (4,18) ja laimennettu 5,27 kruunua (4,14).


Toimitusjohtajan viesti

Vuosineljänneksen liikevaihto ensimmäistä kertaa yli miljardi kruunua

Konsernin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 13 % edellisvuodesta eli 949 miljoonasta Ruotsin kruunusta 1 067 miljoonaan kruunuun – se oli siis ensimmäistä kertaa yli miljardi kruunua yhden vuosineljänneksen aikana. Orgaaninen kasvu oli 8 %, yrityskauppojen osuus 7 % ja valuuttakurssimuutosten osuus −3 %.

Liikevoitto oli toisella neljänneksellä 160 miljoonaa kruunua, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli 137 miljoonaa kruunua. Liiketuloksen positiivinen kehitys selittyy pääasiassa hyvällä myynnin kasvulla, toiminnan tehokkuudella ja hyvällä kustannusten hallinnalla. Sijoitetun pääoman tuotto 16,8 % (15,6) on edelleen tavoitetta korkeampi. Liiketoiminnan kassavirta oli edellisvuoden tasolla, 114 miljoonaa kruunua (114).

Toisen neljänneksen aikana useat toimittajamme toteuttivat merkittäviä hinnankorotuksia useimmille liiketoimintayksiköillemme. Tämä puolestaan on johtanut siihen, että olemme korottaneet myyntihintoja useimmissa liiketoiminnoissamme. Emme voi sulkea pois jonkinasteista katteiden suhteellista heikkenemistä vuoden loppupuoliskolla, jos tuotantokustannusten inflaatio kiihtyy.

Neljänneksen aikana konserniin perustettiin vastuullisuusjohtajan virka (CSO, Chief Sustainability Officer). Susanne Højholt, konsernin tutkimus- ja kehityspäällikkö, on ottanut tehtävän vastaan välittömästi nykyisten vastuidensa ohella.

Olemme tehneet toisen neljänneksen aikana yhden yrityskaupan ja kolmannen neljänneksen alussa yhden, joten kokonaismäärä vuonna 2021 on kuusi. Samalla olemme pitäneet taseen vakaana.

Liikevaihdon 8 %:n (17) orgaaninen kasvu ensimmäisellä neljänneksellä selittyy hyvällä myynnillä Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla, joka kasvoi orgaanisesti 12 % (10), kun taas Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala pieneni orgaanisesti −6 % (−3).

Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla bitumituotteisiin perustuva vedeneristysliiketoiminta kasvoi Norjassa ja Suomessa kaksinumeroisesti, kun taas Tanskassa ja Ruotsissa kasvu oli vähäisempää. SealEcolla, synteettisen kumin liiketoiminnallamme, oli jälleen vahva vuosineljännes, sillä kasvuvauhti oli kaksinumeroinen kokonaisuudessaan sekä kaikilla päämarkkinoilla. Taasinge-konsernissa puuelementtiliiketoimintamme kasvoi kaksinumeroisesti edellisvuotta vahvemmin. Kannattavuuden parannusohjelma on johtanut huomattaviin tuloksiin Taasinge-konsernissa. Sekä Tanskassa että Norjassa on hyvä tilauskanta ja olemme myyneet vuoden 2021 täyteen. Tuotemerkeillä Veg Tech ja Urban Green toimivan vihreän kaupunkiympäristön liiketoiminnan myynnin kehitys oli vuosineljänneksellä orgaanisesti hieman negatiivista.

Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla, jonka myynnistä suurin osa tulee Suomesta, liikevaihto pieneni orgaanisesti −6 prosenttia pääasiassa markkinoiden heikkenemisen vuoksi. Sekä lattiapäällysteet että kattohuolto kasvoivat hyvin.

Tanskalaisilla franchising-yrittäjillämme on edelleen vakaat ja vahvat markkinat, ja toisen neljänneksen EBIT-panos oli edellisvuoden kaltainen ja tilauskanta huomattavasti edellisvuotta suurempi.

Aiemmin todetun mukaisesti COVID-19-pandemialla ei ole ollut merkittävää vaikutusta liiketoimintaan. Keskitymme turvaamaan työntekijöidemme terveyden, kantamaan vastuun yhteisöistä ja turvaamaan asiakkaillemme täyden toimituskyvyn.

Neljänneksen aikana olemme saaneet päätökseen nestemäisiin lattiapinnoitteisiin erikoistuneen suomalaisen E. Voutilainen Oy:n ja pitkiä puuelementtejä toimittavan suomalaisen SeiKat Oy:n hankinnat. Aktiivinen hankintastrategiamme johti uuteen yrityskauppaan, kun ostimme 14. heinäkuuta Rakennusliike Ripatti Oy:n, joka on erikoistunut metallisten julkisivujen rakentamiseen, metallien profilointiin ja työstöön sekä integroidulla putoamissuojalla varustettuun RipRap-räystäselementtijärjestelmään. Olemme siis tähän mennessä tehneet yhteensä kuusi yrityskauppaa vuonna 2021.

Keskitymme edelleen orgaaniseen kasvuun, kannattavuuteen, kestävään kehitykseen ja valikoituihin yrityskauppoihin. Taseemme on vahva, ja meillä on jatkossakin kyky toteuttaa yrityskauppoja. Strateginen painopisteemme on kestävien rakennusratkaisujen edistämisessä sekä palvelu- ja tuotevalikoimamme kehittämisessä.

Helsingborgissa 20. heinäkuuta 2021

Martin Ellis,
toimitusjohtaja NW Group