OSAVUOSIKATSAUS Q2, tammi-kesäkuu 2022

Viimeisten 12 kuukauden myynti ylitti ensimmäistä kertaa 4 miljardin kruunun merkkipaalun

Vuoden 2022 toinen neljännes                 

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 18 % ja oli 1 255 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 067), josta orgaanisen kasvun osuus oli 11 %, yrityskauppojen osuus 4 % ja valuutan vaikutus 3 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 1 021 miljoonaa kruunua (850) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 291 miljoonaa kruunua (246).
 • Bruttotulos kasvoi 379 miljoonaan kruunuun (327); bruttokate pieneni hieman 30,2 %:iin (30,6).
 • EBITDA kasvoi 216 miljoonaan kruunuun (192); EBITDA-marginaali pieneni 17,2 %:iin (18,0).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 180 miljoonaan kruunuun (160); EBIT-marginaali pieneni 14,4 %:iin (15,0).
 • Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 17,9 %:iin (16,6).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 38 miljoonaa kruunua (114).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 5,86 kruunua (4,84) ja laimennettu 5,82 kruunua (4,80).

Tammi-kesäkuu 2022

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 22 % ja oli 2 167 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 771), josta orgaanisen kasvun osuus oli 14 %, yrityskauppojen osuus 5 % ja valuutan vaikutus 3 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 1 794 miljoonaa kruunua (1 413) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 462 miljoonaa kruunua (399).
 • Bruttotulos kasvoi 616 miljoonaan kruunuun (510); bruttokate pieneni 28,4 %:iin (28,8).
 • EBITDA kasvoi 307 miljoonaan kruunuun (242); EBITDA-marginaali kasvoi 14,2 %:iin (13,7).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 236 miljoonaan kruunuun (182); EBIT-marginaali kasvoi 10,9 %:iin (10,3).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 22 miljoonaa kruunua (27).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 7,48 kruunua (5,31) ja laimennettu 7,43 kruunua (5,27).


Toimitusjohtajan viesti

Viimeisten 12 kuukauden myynti ylitti ensimmäistä kertaa 4 miljardin kruunun merkkipaalun

Konsernin toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 18 % edellisvuodesta eli 1 067 miljoonasta Ruotsin kruunusta 1 255 miljoonaan kruunuun. Orgaaninen kasvu oli 11 % (tästä 13 % tuli hinnoittelumuutoksista ja −2 % volyymikehityksestä), yrityskauppojen osuus 4 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 3 %. Orgaaninen kasvu Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla oli 15 % ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla 5 %.

Liikevoitto oli toisella neljänneksellä 180 miljoonaa kruunua, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli 160 miljoonaa kruunua. Liikevoiton positiivinen kehitys selittyy Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan kannattavuuden parantumisella hyvän myynnin kehityksen ja ennakoivan hinnoittelun seurauksena. Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan tulos oli hieman viime vuoden toisen neljänneksen alapuolella.

Sijoitetun pääoman tuotto 17,9 % (16,6) on edelleen huomattavasti 13 %:n minimitavoitetta korkeampi. Parannuksen taustalla on parantunut liiketulos. Liiketoiminnan kassavirtaan ovat vaikuttaneet negatiivisesti lisääntyneet myyntisaatavat, jotka johtuvat lisääntyneestä myynnistä, sekä varastojen kasvu, joka johtuu raaka-aineiden saatavuuden turvaamisesta, korkeammista tuotantokustannuksista ja valmiiden tuotteiden suuremmista määristä toimitusvalmiuksiemme turvaamiseksi.

Markkinoilla on havaittavissa lieviä kustannusinflaation taittumisen merkkejä sekä lievää rakentamisen kysynnän hidastumista. Olemme kuitenkin pystyneet kasvattamaan markkinaosuuttamme useimmissa liiketoimintayksiköissämme.

Liikevaihdon 11 %:n (8) orgaaninen kasvu toisella neljänneksellä selittyy hyvällä myynnillä Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla, joka kasvoi orgaanisesti 15 % (12) (tästä 14 % liittyi hinnoittelumuutoksiin ja 1 % volyymikehitykseen). Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala kasvoi orgaanisesti 5 % (−6), josta 7 % liittyi hinnoittelumuutoksiin ja −2 % negatiiviseen volyymikehitykseen.

Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla bitumituoteliiketoiminta kasvoi vahvasti ja kaksinumeroisesti kaikilla neljällä pohjoismaisella markkina-alueella. SealEco, EPDM-tuoteliiketoimintamme, nautti myös kaksinumeroisesta myynnin kasvusta. Hyvä kysyntä jatkui päämarkkina-alueillamme. Enemmän kuluttajiin liittyvän Distri Pond -liiketoiminnan kehitys oli kuitenkin heikompaa. Taasinge-konsernissa eli puuelementtiliiketoiminnassamme myynti oli edellisvuoden tasolla ja kehitys oli vahvinta Tanskan markkinoilla. Meillä on vahva tilauskanta sekä Tanskassa että Norjassa. SeiKat, puuelementtiliiketoiminnan suomalainen yrityksemme, on aloittanut vuotensa hyvin, ja sen tuotantokapasiteetti on periaatteessa täysin varattu vuoden 2022 loppuun. Tuotemerkeillä Veg Tech ja Urban Green toimivan viherrakentamisen liiketoimintamme myynnin kehityksessä näkyi vahvaa kaksinumeroista orgaanista kehitystä verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon.

Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan liikevaihto kasvoi 18 %. Orgaaninen kasvu oli 5 % (tästä 7 % tuli hinnoittelumuutoksista ja −2 % negatiivisesta volyymikehityksestä), yrityskauppojen osuus 9 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 4 %. Tanskalaisilla franchising-yrittäjillämme on edelleen vakaat ja vahvat markkinat, ja tilauskannat ovat huomattavasti edellisvuotta suuremmat. Toisella neljänneksellä liikevoitto oli hieman edellisvuotta pienempi.

Neljänneksen aikana allekirjoitimme sopimuksen 70 %:n osakeosuuden hankkimisesta VKP Groupista. Kajaanissa pääkonttoriaan pitävä konserni toimii katto- ja vedeneristysurakoitsijana. Kauppa toteutui 1. heinäkuuta.

Keskitymme edelleen orgaaniseen kasvuun, kannattavuuteen, kestävään kehitykseen ja valikoituihin yrityskauppoihin. Taseemme on vahva, ja meillä on jatkossakin kyky toteuttaa yrityskauppoja. Strateginen painopisteemme on kestävien rakennusratkaisujen edistämisessä sekä palvelu- ja tuotevalikoimamme kehittämisessä.

Helsingborgissa 19. heinäkuuta 2022

Martin Ellis,
toimitusjohtaja NW Group