OSAVUOSIKATSAUS Q2, tammi-kesäkuu 2023

Asennuspalvelut-toimialan liikevoitto kasvoi edelleen, Tuotteet ja ratkaisut -toimialalla tulos vaihteleva

Vuoden 2023 toinen neljännes

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 1 292 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 255), josta yrityskauppojen osuus oli 8 %, valuutan vaikutus 4 % ja orgaanisen kehityksen osuus –9 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 1 001 miljoonaa kruunua (1 021) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 350 miljoonaa kruunua (291).
 • Myyntikate laski 349 miljoonaan kruunuun (379); myyntikateprosentti pieneni 27,0 %:iin (30,2).
 • Käyttökate pieneni 186 miljoonaan kruunuun (261); käyttökateprosentti pieneni 14,4 %:iin (17,2).
 • Liikevoitto (EBIT) pieneni 143 miljoonaan kruunuun (180); liikevoittoprosentti pieneni 11,0 %:iin (14,4).
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,4 % (16,1).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 157 miljoonaa kruunua (38).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 4,34 kruunua (5,84) ja laimennettu 4,31 kruunua (5,80).

Tammi-kesäkuu 2023

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 2 203 miljoonaa Ruotsin kruunua (2 167), josta yrityskauppojen osuus oli 7 %, valuutan vaikutus 4 % ja orgaanisen kasvun osuus –9 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 1 702 miljoonaa kruunua (1 794) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 590 miljoonaa kruunua (462).
 • Myyntikate laski 550 miljoonaan kruunuun (616); myyntikateprosentti pieneni 25,0 %:iin (28,4).
 • Käyttökate pieneni 216 miljoonaan kruunuun (307); käyttökateprosentti pieneni 9,8 %:iin (14,2).
 • Liikevoitto (EBIT) pieneni 131 miljoonaan kruunuun (236); liikevoittoprosentti pieneni 5,9 %:iin (10,9).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 99 miljoonaa kruunua (22).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 3,50 kruunua (7,49) ja laimennettu 3,48 kruunua (7,44).


Toimitusjohtajan viesti

Asennuspalvelut-toimialan liikevoitto kasvoi edelleen, Tuotteet ja ratkaisut -toimialalla tulos vaihteleva

Konsernin liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 1 292 miljoonaan Ruotsin kruunuun, kun se viime vuonna oli 1 255 miljoonaa kruunua. Tästä yrityskauppojen osuus oli 8 %, valuutan vaikutus 4 % ja orgaanisen kehityksen osuus –9 %, josta 5 % tuli hinnoittelumuutoksista ja –14 % volyymikehityksestä. Orgaaninen kehitys oli negatiivista: Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla –8 % ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla –11 %.

Liikevoitto oli toisella neljänneksellä 143 miljoonaa kruunua, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli 180 miljoonaa kruunua. Liikevoiton negatiivinen kehitys johtuu pääosin EPDM-tuotemarkkinoiden lisääntyneestä kilpailusta, joka on johtanut volyymien ja katteiden pienenemiseen viime vuoden historiallisen korkealta tasolta. Lisäksi puuelementtiliiketoiminnassamme, jossa asuntojen uudisrakentamisen vaikutus on suurempi kuin muussa toiminnassamme, pienemmät volyymit ja operatiiviset haasteet ovat johtaneet heikompaan liiketulokseen. Näitä kahta liiketoimintaa lukuun ottamatta konsernimme on saavuttanut viime vuoden tasoisen liiketuloksen.

Sijoitetun pääoman tuotto on nyt 11,4 % (16,1). Liiketoiminnan kassavirta oli 157 miljoonaa kruunua (38); myönteinen kehitys johtuu kasvaneesta käyttöpääomasta.

Raaka-ainekustannukset ovat jatkaneet hienoista laskuaan. Liiketilojen uudisrakentamisen osalta odotuksemme ovat edelleen hieman negatiiviset, kun taas peruskorjausten kysyntä näyttää vakaalta. Asuntojen uudisrakentamisen osalta tilanteen odotetaan pysyvän heikkona lyhyellä aikavälillä. Olemme toteuttaneet kustannussäästöjä koko konsernissamme sopeutuaksemme nykyiseen liiketoimintaympäristöön.

Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto pieneni kaksi prosenttia (20). Orgaaninen kehitys oli –8 % (15) (josta 4 % liittyi hinnoittelumuutoksiin ja −12 % volyymikehitykseen), yrityskauppojen osuus 3 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 3 %.
Bitumituoteliiketoiminnan liikevaihto kasvoi Ruotsissa, kun taas muilla kolmella pohjoismaisella markkina-alueella kehitys oli hieman negatiivista. Volyymikehitys oli viitisen prosenttia negatiivinen, mutta hinnoittelumuutokset lähes kompensoivat sen. EPDM-tuoteliiketoimintamme SealEcon myynti laski kaikilla markkinoilla.
Puuelementtiliiketoiminnassamme Taasinge-konsernin myynti laski Tanskassa, kun taas Norjassa myynnin kehitys oli positiivista ja Suomessa Kerabit Kattoelementtien myynti kasvoi mukavasti. Taasinge-konsernilla on ollut heikko katekehitys ja joitakin operatiivisia haasteita, ja konsernille on nimitetty uusi toimitusjohtaja. Meillä on hyvät tilauskannat kaikilla kolmella markkina-alueella, vaikkakin hieman alhaisemmat kuin edellisillä vuosineljänneksillä.
Tuotemerkeillä Veg Tech ja Urban Green toimivan viherrakentamisen liiketoiminnan myynnin kehityksessä näkyi vahvaa kasvua verrattuna vuoden 2022 toiseen neljännekseen.

Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala kasvoi 20 % (18), ja sen liikevaihto oli 350 miljoonaa kruunua. Orgaaninen kehitys oli –11 % (5) (josta 7 % hinnoittelumuutoksista ja –19 % volyymikehityksestä), yrityskauppojen osuus 24 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 7 %. Suurin osa asennuspalveluistamme tuotetaan Suomessa, missä katteen paraneminen jatkui. Norjassa meillä on operatiivisia haasteita, ja siellä liikevaihto kehittyi negatiivisesti ja katteet olivat heikommat. Tanskassa franchising-verkostomme ylitti viime vuoden liikevoiton.

Keskitymme edelleen kasvuun markkinaosuuksien orgaanisen kasvun ja valikoitujen yrityskauppojen avulla, jotka taseemme yhä sallii. Strateginen painopisteemme on kestävien rakennusratkaisujen edistämisessä sekä palvelu- ja tuotevalikoimamme kehittämisessä.

Helsingborgissa 20. heinäkuuta 2023

Martin Ellis,
toimitusjohtaja NW Group