OSAVUOSIKATSAUS Q3, tammi-syyskuu 2020

Jatkuva kasvu ja vahva taloudellinen asema

Vuoden 2020 kolmas neljännes                 

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 916 miljoonaa Ruotsin kruunua (901), josta orgaanisen kasvun osuus oli 5 prosenttia.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 694 miljoonaa kruunua (671) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 249 miljoonaa kruunua (262).
 • Bruttotulos kasvoi 282 miljoonaan kruunuun (243); bruttokate kasvoi 30,8 prosenttiin (27,0).
 • EBITDA kasvoi 164 miljoonaan kruunuun (137); EBITDA-marginaali kasvoi 17,9 prosenttiin (15,3).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 133 miljoonaan kruunuun (109); EBIT-marginaali kasvoi 14,6 prosenttiin (12,1).
 • Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 15,9 prosenttiin (12,9).
 • Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 250 miljoonaan kruunuun (142).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 4,10 kruunua (3,28) ja laimennettu 4,07 kruunua (3,25).

Tammi-syyskuu 2020

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 7 prosenttia ja oli 2 534 miljoonaa Ruotsin kruunua (2 359), josta orgaanisen kasvun osuus oli 8 prosenttia.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 1 986 miljoonaa kruunua (1 805) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 628 miljoonaa kruunua (635).
 • Bruttotulos kasvoi 723 miljoonaan kruunuun (614); bruttokate kasvoi 28,5 prosenttiin (26,0).
 • EBITDA kasvoi 361 miljoonaan kruunuun (279); EBITDA-marginaali kasvoi 14,3 prosenttiin (11,8).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 272 miljoonaan kruunuun (198); EBIT-marginaali kasvoi 10,7 prosenttiin (8,4).
 • Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 279 miljoonaan kruunuun (158).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 8,28 kruunua (5,63) ja laimennettu 8,21 kruunua (5,59).


Toimitusjohtajan viesti

Jatkuva kasvu ja vahva taloudellinen asema

Nordic Waterproofingilla oli jälleen vahva vuosineljännes myynnin, taloudellisten tulosten ja periaatteessa kaikkien KPI-mittareiden kasvaessa hyvin. Konsernin vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 2 prosenttia viime vuodesta eli 901 miljoonasta kruunusta 916 miljoonaan kruunuun. Orgaaninen kasvu oli 5 prosenttia, yrityskaupoilla ei ollut vaikutusta, ja valuuttakurssimuutosten osuus oli −3 prosenttia.

Neljänneksen EBIT kasvoi 133 miljoonaan kruunuun edellisvuoden 109 miljoonasta kruunusta, eli kasvua oli 22 prosenttia, mikä johtui pääasiassa volyymin kasvusta, hyvästä kustannusten hallinnasta sekä vähäisemmästä matkustamisesta aiheutuneesta kustannusten välttämisestä. Neljänneksellä kassavirtamme oli myös erittäin hyvä vahvan liiketuloksen ja käyttöpääoman suotuisien muutosten ansiosta.

Toistaiseksi COVID-19-pandemian vaikutukset arkeemme ja liiketoimintaamme ovat olleet rajalliset. Ennakoivan ja määrätietoisen johtamisen sekä kollegojemme erittäin vastuullisen lähestymistavan ja käyttäytymisen ansiosta henkilöstössämme on onneksi ollut hyvin harvoja COVID-19-tapauksia. Kun siirrymme siihen vuodenaikaan, jolloin sääolosuhteilla on suuri vaikutus liiketoimintaamme, ja näemme edelleen, että pandemian pitkäaikaisia vaikutuksia markkinoihimme on vaikea ennustaa, emme voi ennakoida tulevaa liikevoittoa (EBIT) koskevia odotuksia.

Tällä vuosineljänneksellä olemme valmistelleet ahkerasti emoyhtiön kotipaikan siirtoa Tanskasta Ruotsiin. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15. lokakuuta päätettiin hyväksyä tanskalaisen emoyhtiön ja sen kokonaan omistaman ruotsalaisen tytäryhtiön Nordic Waterproofing Holding AB:n rajat ylittävä käänteinen sulautuminen. Sulautuminen on tarkoitus toteuttaa marraskuussa, minkä jälkeen Nordic Waterproofing Holding AB:stä tulee uusi ruotsalainen emoyhtiö ja sen osakkeet listataan Nasdaq Stockholmissa sulautumisen toteutumisen yhteydessä.

Konsernin liikevaihdon 2 prosentin kasvua neljänneksellä ajoi Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimiala, joka kasvoi 7 prosenttia orgaanisesti, kun taas Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala pieneni 2 prosenttia orgaanisesti.

Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan sisällä bitumituotteisiin perustuva liiketoiminta kehittyi hyvin. Erityisesti Norjassa myynti kasvoi vahvasti, mutta myös Tanskassa kehitys oli hyvää. Ruotsi oli edellisvuoden vahvan kolmannen neljänneksen tasolla, ja Suomessa oli havaittavissa myynnin laskua. Uskomme, että Pohjoismaiden markkinaosuus on kaiken kaikkiaan jatkanut kasvuaan.

COVID-19-vaikutuksista jonkin verran puolivälissä kevättä kärsineellä SealEco-kumikalvoliiketoiminnallamme oli todella vahva kolmas vuosineljännes. Kaikissa yksiköissä oli kasvua ja suurimmassa osassa kaksinumeroista kasvua. Helmikuussa 2019 hankitulla Distri Pondilla oli jälleen hyvä vuosineljännes myynnin kasvaessa yli 30 prosenttia.

Elementtiliiketoimintamme liikevaihto oli neljänneksellä edellisvuoden tasolla, kun taas Veg Tech -viherinfrastruktuuriliiketoimintamme myynti laski. Elementeissä tilauskantamme on edelleen korkealla tasolla ja kaikki käytettävissä oleva kapasiteetti vuodelle 2020 on nyt varattu.

Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla, jolla suurin osa myynnistä tuotetaan Suomessa, markkinakehitys vaihtelee edelleen alueittain. Helsingin seudulla markkinakehitys on myönteistä, kun taas Suomen maaseutualueilla markkinat ovat heikommat. Lattiapäällysteiden osalta myynti oli hieman edellisvuoden kolmatta vuosineljännestä suurempi.

Tanskalaisilla franchise-yhtiöillämme on yhä vahvat markkinat, ja ne tekivät hyvää tulosta kolmannella neljänneksellä edellisvuotta suuremman tilauskannan ja viime vuoden vastaavaa neljännestä korkeamman EBIT-panoksen myötä.

Kuten aiemmin on ilmoitettu, Taasinge-konsernissa, elementtiliiketoiminnassamme, toteutetaan kattavaa kannattavuuden parannusohjelmaa. Lomakauden jälkeen EBIT parani ensimmäisten kuuden kuukauden aikana, mutta se ei edelleenkään ole tyydyttävällä tasolla. Sekä Tanskan Taasinge Elementerillä että Norjan RVT:llä on vahva tilauskanta neljänneksen lopussa.

COVID-19-epidemian seurauksiin liittyvän epävarmuuden takia keskitymme edelleen vahvasti tilauskertymän, kustannusten ja asiakasluottojen valvontaan. Olemme myös jatkaneet korkean tason inventointia, jotta voimme taata toimituskyvyn asiakkaillemme. Olen iloinen nähdessäni, että tämä ennakoivuus näyttää tuottaneen tulosta: liiketoiminta on kehittynyt hyvin, toimitusketju on ollut periaatteessa häiriötön, kustannusvalvonta on ollut hyvää, eivätkä luottotappiot ole lisääntyneet. Jatkossa seuraamme yhä tarkoin COVID-19:n mahdollisia vaikutuksia. Asetamme edelleen etusijalle työntekijöidemme terveyden turvaamisen sekä vastuun kantamisen yhteisöistä ja asiakkaistamme.

Keskitymme edelleen orgaaniseen kasvuun, kannattavuuteen ja valikoituihin yrityskauppoihin. Taseemme on vahva, meillä on hyvä rahoitus, ja meillä on kyky tehdä hankintoja kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävän strategisen suuntauksemme mukaisesti sekä parantaa tuote- ja palvelutarjontaamme.

Vejenissä 3. marraskuuta 2020

Martin Ellis,
toimitusjohtaja