OSAVUOSIKATSAUS Q3, tammi-syyskuu 2019

Myynnin kasvu ja tulosparannukset jatkuvat

Vuoden 2018 kolmas neljännes                 

 • Konsolidoitu liikevaihto kasvoi 20 prosenttia ja oli 778 milj. Ruotsin kruunua (646), josta orgaanisen kasvun osuus oli 3 prosenttia. Yritysostojen vaikutus oli 12 prosenttia ja valuuttakurssien 5 prosenttia.
 • Products & Solutions (Tuotteet ja ratkaisut) -toimialan liikevaihto oli 575 (457) milj. kruunua ja Installation Services (Asennuspalvelut) -toimialan 235 (218) milj. kruunua.
 • Käyttökate (EBITDA) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä nousi 7 prosenttia ja oli 103 milj. kruunua (96).
 • Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 5 prosenttia ja oli 87 milj. kruunua (83).
 • Liikevoitto (EBIT) oli 86 milj. kruunua (81).
 • Sijoitetun pääoman tuotto ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä edellisen 12 kuukauden ajalta oli 14,4 prosenttia (15,8).
 • Operatiivinen kassavirta oli 123 milj. kruunua (103).
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 2,97 kruunua (2,70).

Tammi–syyskuu 2018

 • Konsolidoitu liikevaihto kasvoi 22 prosenttia ja oli 1,988 milj. kruunua (1,629), josta orgaanisen kasvun osuus oli 2 prosenttia. Yritysostojen vaikutus oli 16 prosenttia ja valuuttakurssien 4 prosenttia.
 • Products & Solutions -toimialan liikevaihto oli 1,507 (1,186) milj. kruunua ja Installation Services -toimialan 555 (522) milj. kruunua.
 • Käyttökate (EBITDA) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä nousi 17 prosenttia ja oli 220 milj. kruunua (188).
 • Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 5 prosenttia ja oli 172 milj. kruunua (163).
 • Liikevoitto (EBIT) oli 165 milj. kruunua (150).
 • Operatiivinen kassavirta oli 103 milj. kruunua (75).
 • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 5,27 kruunua (4,77).


Toimitusjohtajan viesti

Myynnin kasvu ja tulosparannukset jatkuvat

Konsolidoitu liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 20 prosenttia edellisvuodesta, 646 miljoonasta 778 miljoonaan kruunuun. Yritysostojen vaikutus oli 12 prosenttia, orgaaninen kasvu oli 3 prosenttia ja valuuttakurssien vaikutus 5 prosenttia.

Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 87 miljoonaa kruunua, joka edustaa 5 prosentin kasvua verrattuna edellisvuoden 83 miljoonaan kruunuun. Samalla Käyttökate (EBITDA) kasvoi 7 prosenttia 103 miljoonaan kruunuun edellisvuoden vastaavan ajanjakson 96 miljoonasta kruunusta.

Tämän vuoden kolmas yritysostomme Veg Tech saatiin päätökseen heinäkuun alussa. Yritysosto oli jatkoa sitoumuksellemme kehittää liiketoimintaamme kohti kestäviä ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Lämmin ja epätavallisen kuiva kesä on ollut Veg Techille haasteellinen ja vaatinut poikkeuksellisia kastelutoimenpiteitä maksaruohon ja muiden kasvien kasvun varmistamiseksi. Näiden toimenpiteiden avulla ratkaisimme haasteet ja pystyimme toimittamaan tilaukset sovituissa aikatauluissa.

Konsolidoidun liikevaihdon 20 prosentin kasvua kolmannella neljänneksellä edesauttoivat Ruotsin ja Tanskan vahvojen katto- ja infrastruktuurimarkkinoiden vetovoiman lisäksi Norjan elementtiliiketoiminta. Products & Solutions -toimiala kasvatti liikevaihtoaan 26 prosenttia, kun taas Installation Services -toimiala kasvoi 7 prosenttia.

Products & Solutions -toimialalla Ruotsin ja Norjan kehitys jatkui vahvana ja vetovoimaisena. Tanskan markkinat säilyivät myös vahvoina, vaikka kasvu heikkenikin viime vuodesta. Olemme toteuttaneet toisen bitumipohjaisia tuotteitamme koskevan hinnankorotuksen, joka tuli voimaan kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Se ei kuitenkaan täysin kompensoi uusimpia bitumin hinnankorotuksia, sillä bitumin hintaa ei ole suojattu vuodeksi 2018. Norjan elementtiliiketoiminnan kehitys jatkuu suotuisana ja tilauskanta on hyvä. Tanskassa olemme kokeneet joitakin viivytyksiä asiakkaidemme suunnasta ja sillä on ollut negatiivisia vaikutuksia toimituksiin ja tuotannon tehokkuuteen tällä vuosineljänneksellä.

Toimenpiteet tasakattojen asennuspalveluiden kannattavuuden kohentamiseksi Suomessa ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti suuremmassa yksikössä, KerabitProssa. Esimerkiksi selektiivisempi suhtautuminen kattoasennusprojekteihin ja projektien toteuttamiseen on tuottanut positiivisia taloudellisia tuloksia vuoden 2018 keskivaiheilta lähtien. Samaan aikaan Suomen markkinat ovat heikkenemässä. Tanskan franchisingyhtiöiden hyvä kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiöiden tilauskanta on vahva ja osuus liikevoitosta pysyi linjassa edellisvuoteen verrattuna.

Jatkamme hankintastrategiaamme ja selektiivistä toimintatapaamme ja pyrimme tuottamaan lisäarvoa sidosryhmillemme seuraavien strategioiden kautta:

 • laajentamalla tuote- ja palvelutarjontaamme nykyisille asiakkaillemme ja hyödyntämällä hankkimiamme uusia tuote- ja palvelukategorioita maantieteellisesti laajemmalla alueella
 • hyödyntämällä rakennusteollisuuden megatrendejä: kestävän kehityksen kiinteistöratkaisuja, energiatehokkuutta, uusiutuvia energianlähteitä ja työmaiden tehokkuutta esivalmistusta lisäämällä
 • jatkamalla integroitumista, jonka tarkoitus on lisätä näkyvyyttä asiakkaisiin päin.

Laajentamalla ja kehittämällä tuotteitamme ja palveluitamme uusilla tuotekategorioilla pyrimme tekemään konsernista yhä suuremmassa määrin täyden palvelun kumppanin asiakkaille, jotka etsivät rakennusten ja infrastruktuurin suojaamisen kokonaisratkaisuja. Pyrimme edelleenkin keskittymään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joilla on potentiaalia hyvään synergiaan nykyisen liiketoimintamme kanssa.

Vejen, 1.11.2018

Martin Ellis,
Pääjohtaja