OSAVUOSIKATSAUS Q3, tammi-syyskuu 2021

Vakaa tuotto tuotantokustannusten inflaation ja työmaaviivästysten aiheuttamista vastatuulista huolimatta

Vuoden 2021 kolmas neljännes                 

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 1 003 miljoonaa Ruotsin kruunua (916), josta orgaanisen kasvun osuus oli 1 %, yrityskauppojen osuus 9 % ja valuutan kielteinen vaikutus −1 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 746 miljoonaa kruunua (694) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 281 miljoonaa kruunua (249).
 • Bruttotulos kasvoi 298 miljoonaan kruunuun (283); bruttokate pieneni 29,8 %:iin (30,9).
 • EBITDA kasvoi 176 miljoonaan kruunuun (164); EBITDA-marginaali pieneni 17,5 %:iin (17,9).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 140 miljoonaan kruunuun (133); EBIT-marginaali pieneni 14,0 %:iin (14,6).
 • Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 17,1 %:iin (15,6).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 101 miljoonaa kruunua (250).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 3,58 kruunua (4,10) ja laimennettu 3,56 kruunua (4,07).

Tammi-syyskuu 2021

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 2 774 miljoonaa Ruotsin kruunua (2 534), josta orgaanisen kasvun osuus oli 4 %, yrityskauppojen osuus 8 % ja valuutan kielteinen vaikutus –2 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 2 159 miljoonaa kruunua (1 986) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 680 miljoonaa kruunua (628).
 • Bruttotulos kasvoi 809 miljoonaan kruunuun (722); bruttokate kasvoi 29,2 %:iin (28,5).
 • EBITDA kasvoi 418 miljoonaan kruunuun (361); EBITDA-marginaali kasvoi 15,1 %:iin (14,3).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 323 miljoonaan kruunuun (272); EBIT-marginaali kasvoi 11,6 %:iin (10,7).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 127 miljoonaa kruunua (279).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 8,89 kruunua (8,28) ja laimennettu 8,83 kruunua (8,21).


Toimitusjohtajan viesti

Vuosineljänneksen liikevaihto ensimmäistä kertaa yli miljardi kruunua

Konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 10 % edellisvuodesta eli 916 miljoonasta Ruotsin kruunusta 1 003 miljoonaan kruunuun. Orgaaninen kasvu oli 1 %, yrityskauppojen osuus 9 % ja valuuttakurssimuutosten osuus −1 %. Tämä 1 %:n orgaaninen kasvu on tulosta Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan 4 %:n kasvusta, joka johtuu myyntihintojen noususta, sekä Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 8 %:n pienenemisestä Suomessa. Viimeksi mainittu johtuu pääasiassa komponenttien puutteesta aiheutuneista työmaaviivästyksistä sekä kurinalaisesta lähestymistavasta, jonka mukaan pienemmän marginaalin liiketoimintaa ei hyväksytä.

Liikevoitto oli kolmannella neljänneksellä 140 miljoonaa kruunua, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli 133 miljoonaa kruunua. Liiketuloksen positiivinen kehitys selittyy elementtiliiketoiminnassa toteuttamallamme kannattavuuden palauttamissuunnitelmalla, vaikka marginaalit ovatkin hieman pienentyneet, mikä taas johtuu tuotantohintojen inflaatiosta muissa Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan osissa sekä pienemmistä tuotoista Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla. Sijoitetun pääoman tuotto 17,1 % (15,6) on edelleen huomattavasti 13 %:n kynnystä korkeampi. Liiketoiminnan kassavirtaan on vaikuttanut negatiivisesti varastojen kertyminen, joka johtuu raaka-aineiden saatavuuden turvaamisesta ja työmaaviivästyksistä.

Tuotantohintojen jyrkkä nousu on vaikuttanut negatiivisesti molempiin toimialoihin. Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla olemme parhaillaan vastaamassa tähän toteuttamalla sarjan myyntihintojen korotuksia, vaikkakin usean viikon viiveellä. Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla odotamme tietynasteisen katteiden pienenemisen jatkuvan lähitulevaisuudessa.

Neljänneksen aikana olemme ostaneet suomalaisen Ripatti-yhtiön, joten yritysostojen kokonaismäärä on tänä vuonna seitsemän. Liikevaihdon 1 %:n (2) orgaaninen kasvu kolmannella neljänneksellä selittyy hyvällä myynnillä Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla, joka kasvoi orgaanisesti 4 % (7), kun taas Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala pieneni orgaanisesti −8 % (−2).

Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla bitumituotteisiin perustuva vedeneristysliiketoiminta kasvoi Ruotsissa kaksinumeroisesti, kun taas Tanskassa, Norjassa ja Suomessa kasvu oli vähäisempää. SealEcon, synteettisen kumin liiketoimintamme, liikevaihto oli samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Useimmilla suurilla markkinoilla oli kasvua, kun taas Distripond-liiketoiminnan kehitys oli heikompaa vuosineljänneksellä. Taasinge-konsernissa puuelementtiliiketoimintamme kasvoi kaksinumeroisesti edellisvuotta vahvemmin. Kannattavuuden parannusohjelma on johtanut hyviin tuloksiin Taasinge-konsernissa. Sekä Tanskassa että Norjassa on hyvä tilauskanta ja olemme myyneet vuoden 2021 täyteen. Myös Seikatilla, tämän liiketoiminnan suomalaisella yrityksellämme, on vahva tilauskirja ja se on täysin varattu vuoden 2022 toiselle neljännekselle saakka. Tuotemerkeillä Veg Tech ja Urban Green toimivan vihreän kaupunkiympäristön liiketoiminnan myynnin kehitys oli vuosineljänneksellä orgaanisesti samalla tasolla kuin edellisenä vuonna.

Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla, jonka myynnistä suurin osa tulee Suomesta, liikevaihto pieneni orgaanisesti −8 prosenttia pääasiassa komponenttien puutteesta aiheutuneiden työmaaviivästysten vuoksi. Kattohuollon toiminta kasvoi hyvin. Tanskalaisilla franchising-yrittäjillämme on edelleen vakaat ja vahvat markkinat, ja kolmannen neljänneksen EBIT-panos oli hieman edellisvuotta pienempi ja tilauskanta huomattavasti edellisvuotta suurempi.

Neljänneksen aikana olemme saaneet päätökseen metallisten julkisivujen rakentamiseen, metallien profilointiin ja työstöön sekä integroidulla putoamissuojalla varustettuun RipRap-räystäselementtijärjestelmään erikoistuneen Rakennusliike Ripatti Oy:n hankinnan. Olemme siis tähän mennessä tehneet yhteensä seitsemän yrityskauppaa vuonna 2021.

Keskitymme edelleen orgaaniseen kasvuun, kannattavuuteen, kestävään kehitykseen ja valikoituihin yrityskauppoihin. Taseemme on vahva, ja meillä on jatkossakin kyky toteuttaa yrityskauppoja. Strateginen painopisteemme on kestävien rakennusratkaisujen edistämisessä sekä palvelu- ja tuotevalikoimamme kehittämisessä.

Helsingborgissa 2. marraskuuta 2021

Martin Ellis,
toimitusjohtaja NW Group