OSAVUOSIKATSAUS Q3, tammi-syyskuu 2022

Vakaa neljännes, jossa nähdään merkkejä kysynnän heikkenemisestä

Vuoden 2022 kolmas neljännes                 

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 1 132 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 003), josta orgaanisen kasvun osuus oli 4 %, yrityskauppojen osuus 5 % ja valuutan vaikutus 4 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 831 miljoonaa kruunua (746) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 337 miljoonaa kruunua (281).
 • Bruttotulos kasvoi 317 miljoonaan kruunuun (298); bruttokate pieneni 28,0 %:iin (29,8).
 • EBITDA pieneni 162 miljoonaan kruunuun (176); EBITDA-marginaali pieneni 14,3 %:iin (17,5).
 • Liikevoitto (EBIT) pieneni 128 miljoonaan kruunuun (140); EBIT-marginaali pieneni 11,3 %:iin (14,0).
 • Sijoitetun pääoman tuotto pysyi 16,6 %:ssa (16,6).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 244 miljoonaa kruunua (101).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 4,34 kruunua (3,58) ja laimennettu 4,32 kruunua (3,56).

Tammi-syyskuu 2022

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 3 298 miljoonaa Ruotsin kruunua (2 774), josta orgaanisen kasvun osuus oli 10 %, yrityskauppojen osuus 5 % ja valuutan vaikutus 4 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 2 626 miljoonaa kruunua (2 159) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 799 miljoonaa kruunua (680).
 • Bruttotulos kasvoi 933 miljoonaan kruunuun (809); bruttokate pieneni 28,3 %:iin (29,2).
 • EBITDA kasvoi 470 miljoonaan kruunuun (418); EBITDA-marginaali pieneni 14,2 %:iin (15,1).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 364 miljoonaan kruunuun (323); EBIT-marginaali pieneni 11,0 %:iin (11,6).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 266 miljoonaa kruunua (127).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 11,82 kruunua (8,89) ja laimennettu 11,75 kruunua (8,83).


Toimitusjohtajan viesti

Vakaa neljännes, jossa nähdään merkkejä kysynnän heikkenemisestä

Konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 13 % edellisvuodesta eli 1 003 miljoonasta Ruotsin kruunusta 1 132 miljoonaan kruunuun. Orgaaninen kasvu oli 4 % (tästä 13 % tuli hinnoittelumuutoksista ja −9 % volyymikehityksestä), yrityskauppojen osuus 5 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 4 %. Orgaaninen kasvu Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla oli 5 % ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla 3 %.

Liikevoitto oli kolmannella neljänneksellä 128 miljoonaa kruunua, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli 140 miljoonaa kruunua. Liiketuloksen negatiivinen kehitys selittyy sillä, että Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimiala ei pystynyt pitämään edellisvuoden selkeästi suotuisamman markkinan katetasoaan.  Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan voitto taas oli selvästi suurempi kuin viime vuoden kolmannella neljänneksellä.

Sijoitetun pääoman tuotto 16,6 % (16,6) on edelleen huomattavasti 13 %:n minimitavoitetta korkeampi. Liiketoiminnan kassavirta oli vahva, 244 miljoonaa kruunua (101), mikä johtui sekä operatiivisiin saamisiin että velkoihin liittyvistä parannuksista.

Markkinoilla on havaittavissa lieviä kustannusinflaation taittumisen merkkejä. Tuotantomateriaalien saatavuus on hyvä, emmekä näe lyhyellä aikavälillä häiriöriskiä toimitusketjussa. Uudisrakennusennusteemme tärkeimmillä markkinoillamme on nyt hieman negatiivinen, kun taas peruskorjausten kysyntä näyttää pysyvän vakaana. Tässä markkinatilanteessa tulevaisuuteen liittyy tavallista enemmän epävarmuustekijöitä. Käytössä on valmiussuunnitelmia negatiivisen kehityksen seurausten lieventämiseksi.

Neljänneksen aikana teimme kaksi yrityskauppaa Suomessa ja yhden Tanskassa.

Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimiala kasvoi 11 % (7). Orgaaninen kasvu oli 5 % (4) (tästä 15 % liittyi hinnoittelumuutoksiin ja −9 % volyymikehitykseen), yrityskauppojen osuus 2 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 3 %.
Bitumituoteliiketoiminta kasvoi kaikilla neljällä pohjoismaisella markkina-alueella. Myös SealEcon eli EPDM-tuoteliiketoimintamme myynti kasvoi, tosin hitaammin.
Puuelementtiliiketoiminnassamme Taasinge-konsernin myynnin kehitys oli negatiivista sekä Tanskassa että Norjassa, kun taas Suomessa SeiKatin myynnin kehitys oli positiivista. Meillä on vahvat tilauskannat kaikilla kolmella markkina-alueella.
Tuotemerkeillä Veg Tech ja Urban Green toimivan viherrakentamisen liiketoiminnan myynnin kehitys oli samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala kasvoi 20 % (13) ja oli 337 miljoonaa kruunua, mikä on kaikkien aikojen paras vuosineljännestulos. Orgaaninen kasvu oli 3 % (−8) (tästä 6 % tuli hinnoittelumuutoksista ja −3 % volyymikehityksestä), yrityskauppojen osuus 12 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 5 %.
Suurin osa Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan liiketoiminnasta tapahtuu Suomessa, missä kattoliiketoimintamme kasvoi ja sen katteet paranivat.
Norjassa kattoalan liiketoimintamme nautti vahvasta kaksinumeroisesta kasvusta.
Tanskalaisilla franchising-yrittäjillämme on edelleen vahvat markkinat, ja kolmannen neljänneksen EBIT-panos oli viime vuotta suurempi.

Heinäkuun 1. päivänä hankimme 70 %:n osakeosuuden VKP Groupista. Kajaanissa pääkonttoriaan pitävä konserni toimii katto- ja vedeneristysurakoitsijana. Yrityskaupan tavoitteena on maantieteellisen kattavuutemme täydentäminen Suomessa.
Syyskuun 14. päivänä ostimme Annebergs Limtrae A/S:n, joka on Lundessa Lounais-Jyllannissa toimiva liimapuukomponenttien valmistaja. Yrityskaupan avulla voimme integroida liimapuutarjonnan Taasinge-konsernin tuotantoketjun alkupäähän ja laajentaa puurakennusratkaisujen tarjontaamme.
Lokakuun 3. päivänä hankimme 70 %:n osakeosuuden Tammisaaressa pääkonttoriaan pitävästä EG Tradingista, joka kasvattaa maksaruohoa ja tarjoaa monenlaisia viherrakentamisen ratkaisuja. Yrityskauppa laajentaa maantieteellistä kattavuuttamme vihreän infrastruktuurin ratkaisuissa.

Keskitymme edelleen orgaaniseen kasvuun, kannattavuuteen, kestävään kehitykseen ja valikoituihin yrityskauppoihin. Taseemme on vahva, ja meillä on jatkossakin kyky toteuttaa yrityskauppoja. Strateginen painopisteemme on kestävien rakennusratkaisujen edistämisessä sekä palvelu- ja tuotevalikoimamme kehittämisessä.

Helsingborgissa 25. lokakuuta 2022

Martin Ellis,
toimitusjohtaja NW Group