OSAVUOSIKATSAUS Q3, tammi-syyskuu 2023

Vakaata myyntiä haastavilla markkinoilla, käyttökate vastaa viimevuotista

Vuoden 2023 kolmas neljännes                 

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 1 212 miljoonaa Ruotsin kruunua (1 132), josta yrityskauppojen osuus oli 4 %, valuutan vaikutus 7 % ja orgaanisen kehityksen osuus –4 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 860 miljoonaa kruunua (831) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 398 miljoonaa kruunua (337).
 • Myyntikate laski 306 miljoonaan kruunuun (317); myyntikateprosentti pieneni 25,3 %:iin (28,0).
 • Käyttökate pieneni 159 miljoonaan kruunuun (162); käyttökateprosentti pieneni 13,1 %:iin (14,3).
 • Liikevoitto (EBIT) pieneni 115 miljoonaan kruunuun (128); liikevoittoprosentti pieneni 9,5 %:iin (11,3).
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,8 % (16,1).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 149 miljoonaa kruunua (244).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 3,49 kruunua (4,34) ja laimennettu 3,47 kruunua (4,32).

Tammi-syyskuu 2023

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 3 415 miljoonaa Ruotsin kruunua (3 298), josta yrityskauppojen osuus oli 6 %, valuutan vaikutus 5 % ja orgaanisen kasvun osuus –7 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 2 562 miljoonaa kruunua (2 626) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 988 miljoonaa kruunua (799).
 • Myyntikate laski 857 miljoonaan kruunuun (933); myyntikateprosentti pieneni 25,1 %:iin (28,3).
 • Käyttökate pieneni 375 miljoonaan kruunuun (470); käyttökateprosentti pieneni 11,0 %:iin (14,2).
 • Liikevoitto (EBIT) pieneni 246 miljoonaan kruunuun (364); liikevoittoprosentti pieneni 7,2 %:iin (11,0).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 248 miljoonaa kruunua (266).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 6,98 kruunua (11,83) ja laimennettu 6,95 kruunua (11,76)


Toimitusjohtajan viesti

Vakaata myyntiä haastavilla markkinoilla, käyttökate vastaa viimevuotista

Konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 1 212 miljoonaa Ruotsin kruunua, kun se viime vuonna oli 1 132 miljoonaa kruunua. Tästä yrityskauppojen osuus oli 4 %, valuutan vaikutus 7 % ja orgaanisen kehityksen osuus –4 % (myyntihinnalla ei ollut vaikutusta) ja volyymikehitys oli –4 %. Orgaaninen kehitys Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla oli –4 %, kun taas Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala pysyi ennallaan.

Liikevoitto oli kolmannella neljänneksellä 115 miljoonaa kruunua, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli 128 miljoonaa kruunua. Liikevoiton negatiivinen kehitys johtuu pääosin EPDM-tuotemarkkinoiden lisääntyneestä kilpailusta, joka on johtanut volyymien ja katteiden pienenemiseen. Kaiken kaikkiaan konsernimme on saavuttanut viime vuoden tasoisen liiketuloksen.

Sijoitetun pääoman tuotto on nyt 10,8 % (16,1). Liiketoiminnan kassavirta oli 149 miljoonaa kruunua (244). Lasku johtui pääasiassa käyttöpääoman muutoksista, joissa varastot pienenivät samalla kun operatiiviset saamiset ja velat kehittyivät negatiivisesti.

Raaka-ainekustannukset ovat jatkaneet hienoista laskuaan. Liiketilojen uudisrakentamisen osalta odotuksemme ovat edelleen hieman negatiiviset, kun taas peruskorjausten kysyntä näyttää vakaalta. Asuntojen uudisrakentamisen osalta tilanteen odotetaan pysyvän heikkona lyhyellä aikavälillä. Olemme tehneet kustannussäästöjä koko konsernissamme sopeutuaksemme nykyiseen liiketoimintaympäristöön.

Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto kasvoi 3 % (11). Yrityskauppojen osuus oli 3 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 5 %. Orgaaninen kehitys oli –4 % (5), jossa myyntihinnan osuus oli neutraali, ja volyymi pieneni –4 %.
Bitumituoteliiketoiminnan liikevaihto kasvoi Ruotsissa, kun taas muilla kolmella pohjoismaisella markkina-alueella kehitys oli hieman negatiivista. Kehityssuunta oli neutraali sekä volyymien että hintojen osalta verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon. SealEcon, EPDM-tuoteliiketoimintamme, myynti laski useimmilla markkinoillaan.
Puuelementtiliiketoiminnassamme Taasinge-konsernin myynti laski Tanskassa, kun taas Norjassa kehitys oli positiivista. Suomessa Kerabit Kattoelementtien myynnin kehitys on ollut hieman negatiivista. Taasinge-konsernilla on ollut negatiivinen myyntitrendi, kun taas katekehitys on ollut positiivista, vaikkakin edelleen epätyydyttävällä tasolla. Meillä on hyvät tilauskannat kaikilla kolmella markkina-alueella.
Tuotemerkeillä Veg Tech ja Urban Green toimivan viherrakentamisen liiketoiminnan myynnin kehityksessä oli pientä positiivista kasvua verrattuna vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen.

Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala kasvoi 18 % (20) 398 miljoonaan kruunuun. Yrityskauppojen osuus oli 7 % ja valuuttakurssimuutosten 11 %. Orgaaninen kehitys oli 0 % (3), josta 2 % oli myyntihintojen nousua, ja volyymikehitys oli –2 %. Suurin osa asennuspalveluistamme tuotetaan Suomessa, missä katteet pysyivät ennallaan. Norjassa meillä on operatiivisia haasteita, ja siellä volyymikehitys oli negatiivista ja katteet heikommat. Tanskassa franchising-yhtiömme raportoivat liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla.

Keskitymme edelleen kasvuun markkinaosuuksien orgaanisen kasvun ja valikoitujen yrityskauppojen avulla, jotka taseemme yhä sallii. Strateginen painopisteemme on kestävien rakennusratkaisujen edistämisessä sekä palvelu- ja tuotevalikoimamme kehittämisessä.

Helsingborgissa 26. lokakuuta 2023

Martin Ellis,
toimitusjohtaja NW Group