OSAVUOSIKATSAUS Q4, tammi-joulukuu 2019

Vakaata kasvua ja tuloskehitystä

Vuoden 2019 neljäs neljännes                 

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja oli 763 miljoonaa Ruotsin kruunua (692), josta orgaanisen kasvun osuus oli 5 prosenttia. Yrityskauppojen osuus oli 3 prosenttia ja valuuttakurssimuutosten 2 prosenttia.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 554 miljoonaa kruunua (516) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 232 miljoonaa kruunua (198).
 • EBITDA kasvoi 49 prosenttia ja oli 91 miljoonaa kruunua (61), josta IFRS 16:n vaikutusten osuus oli 12 miljoonaa kruunua.
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 31 prosenttia ja oli 62 miljoonaa kruunua (47), josta IFRS 16:n vaikutusten osuus oli 0 miljoonaa kruunua.
 • Sijoitetun pääoman tuotto jatkuvan 12 kuukauden jakson perusteella oli 14,2 prosenttia (14,0).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 137 miljoonaa kruunua (84), josta IFRS 16:n vaikutusten osuus oli 12 miljoonaa kruunua.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 2,56 kruunua (1,03) ja laimennettu 2,54 kruunua (1,03).

Tammi–joulukuu 2019

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja oli 3 122 miljoonaa Ruotsin kruunua (2 680), josta orgaanisen kasvun osuus oli 7 prosenttia. Yrityskauppojen osuus oli 7 prosenttia ja valuuttakurssimuutosten 2 prosenttia.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 2 358 miljoonaa kruunua (2 023) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 866 miljoonaa kruunua (752).
 • EBITDA kasvoi 35 prosenttia ja oli 371 miljoonaa kruunua (274), josta IFRS 16:n vaikutusten osuus oli 48 miljoonaa kruunua.
 • Liiketulos (EBIT) kasvoi 23 prosenttia ja oli 260 miljoonaa kruunua (212), josta IFRS 16:n vaikutusten osuus oli 2 miljoonaa kruunua.
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 306 miljoonaa kruunua (180), josta IFRS 16:n vaikutusten osuus oli 48 miljoonaa kruunua.
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 8,19 kruunua (6,30) ja laimennettu 8,13 kruunua (6,30).
 • Hallitus ehdottaa, että käteisenä osinkona maksetaan 4,50 (4,00) kruunua osakkeelta.

Odotukset tilivuodelle 2020

Tilikaudella 2020 yleisen kysynnän odotetaan pysyvän vuoden 2019 tasolla useimmilla markkinoilla. Nordic Waterproofing odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteensa, ja konsernin liikevaihdon orgaanisen kasvun odotetaan ylittävän konsernin toiminta-alueiden yleisen kasvuvauhdin tason. Orgaanisen kasvun lisäksi konserni aikoo jatkaa kasvuaan valikoitujen yrityskauppojen avulla. Liiketuloksen (EBIT) odotetaan pysyvän vuoden 2019 tasolla olettaen, että neljännellä neljänneksellä vallitsevat vastaavat talviolosuhteet.


Toimitusjohtajan viesti

Vakaata kasvua ja tuloskehitystä

Olen ylpeä voidessani kertoa, että vuosi oli meille kaikkien aikojen paras sekä myynnin että taloudellisten tulosten osalta. Vuoden konsolidoitu liikevaihto oli 3 122 miljoonaa kruunua, eli kasvua oli 16 prosenttia, ja liiketulos (EBIT) kasvoi 23 prosenttia ja oli 261 miljoonaa kruunua. Neljännen neljänneksen konsolidoitu liikevaihto kasvoi 10 prosenttia viime vuodesta eli 692 miljoonasta kruunusta 763 miljoonaan kruunuun. Orgaaninen kasvu oli 5 prosenttia, yrityskauppojen osuus 3 prosenttia ja valuuttakurssimuutosten osuus 2 prosenttia.

62 miljoonan kruunun EBIT ylitti viime vuoden voiton, joka oli 47 miljoonaa kruunua. Kasvua oli 31 prosenttia. Samalla EBITDA kasvoi 49 prosenttia ja oli 91 miljoonaa kruunua verrattuna viime vuoden 61 miljoonaan kruunuun vastaavana ajanjaksona.

Vuoden 2019 tärkein yrityshankintamme Distri Pond on tuottanut odotustemme mukaisesti ja ollut mukana kasvattamassa Nordic Waterproofingin koko vuoden myyntiä ja tulosta.

Konsolidoidun liikevaihdon 10 prosentin kasvua neljännellä neljänneksellä edisti SealEcon ja Taasinge-konsernin vahva myynti sekä myös urakointiliiketoiminta Suomessa ja Tanskassa. Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla myynti kasvoi 7 prosenttia, ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala kasvoi 17 prosenttia.

Kuten aiemmin tiedotettiin, kannattavuushaasteet elementtiliiketoiminnastamme vastaavassa Taasinge-konsernissa jatkuivat neljännellä neljänneksellä. Kattava kannattavuuden parannusohjelma on käynnissä, ja organisatorisia muutoksia on tehty. Voin tyytyväisenä kertoa, että sekä Norjan RTV:llä että Tanskan Taasinge Elementerillä oli vahva tilauskirja vuoden lopussa.

Heinäkuussa 2018 ostetun Veg Techin myynti oli edelleen vahvaa, mikä vaikutti positiivisesti orgaaniseen kasvuun sekä liikevoiton kasvuun vuosineljänneksellä. Helmikuussa 2019 ostetulla Distri Pondilla alkoi neljännellä neljänneksellä hiljainen kausi, mutta yhtiön koko vuoden tuotto oli hankinta-ajan odotustemme mukainen.

Perinteinen bitumikattoliiketoiminta oli edellisvuoden tasolla Pohjoismaissa. Norjassa kilpailu ja hintapaine ovat edelleen voimakkaita rakennustarvikekaupan vakautuksen jatkuessa. Vakautus näkyy myös Ruotsissa, missä asiakkaat liikkuvat edelleen eri jälleenmyyntiketjujen välillä. Toisaalta vedeneristysmarkkinat ovat Ruotsissa edelleen vakaat, ja kiinteistömarkkinoiden heikentymisen vaikutus on edelleen ollut vähäinen. Tanskassa vedeneristysmarkkinat ovat vahvat, vaikka orgaaninen kasvu onkin hidastunut tänä vuonna. Rakennustarvikekauppa-toimiala on Suomessa hiukan heikompi, ja volyymit ovat pienemmät kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. SealEcon myynti ja kumikalvoliiketoiminta kasvoivat neljännellä neljänneksellä osittain aiemmin tänä vuonna ostetun DistriPondin vaikutuksesta.

Asennuspalvelut-toimialalla toiminta oli aktiivista etenkin vedeneristysliiketoiminnan osalta, mutta myös SPT:n myynti oli vahvaa, sillä risteilyalusprojekti valmistui neljännellä neljänneksellä. Olemme tyytyväisiä nähdessämme merkittävät tulokset, joita Suomen asennusliiketoiminnassa viime vuonna toteutettu kannattavuuden parannusohjelma on tuottanut. Ohjelmaan liittyy mm. valikoivampi lähestymistapa sekä projektien tehokkaampi toteutus. Suomen kysyntänäkymä on edelleen jossain määrin negatiivinen. Tilauskertymä oli neljännellä neljänneksellä edellisvuotta pienempi, mutta katetaso on parempi. Tanskalaisilla franchise-yhtiöillämme on yhä vahvat markkinat, ja ne tekivät hyvää tulosta neljännellä neljänneksellä vahvan tilauskirjan ja viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeamman EBIT-panoksen myötä.

Vuonna 2020 keskitymme edelleen orgaaniseen kasvuun, kannattavuuteen ja valikoituihin yrityskauppoihin. Orgaanisen kasvun odotetaan tulevan erityisesti viimeaikaisten yrityshankintojemme kehityksen myötä, joka rakentuu uusille alustoillemme – elementtiliiketoiminnalle (Taasinge Group) ja viherinfrastruktuurille (Veg Tech). Yrityskauppojen osalta keskitymme edelleen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka tarjoavat hyvää synergiapotentiaalia nykyisten liiketoimintojemme kanssa.

Lopuksi haluan kiittää jokaista kollegaamme konsernissa vuoden aikana tehdystä työstä, jolla konsernimme on jälleen saavuttanut tulosta ja joka osoittaa vahvan uskomme hajautettuun liiketoimintamalliin. Kollegamme ovat kaikki tärkeitä asiakkaidemme tyytyväisyyden kannalta ja kriittinen osa menestystämme ja jatkuvaa korkeatasoista palveluamme, josta on vahvistuksena parhaan toimittajan ehdokkuudet. Kollegoidemme omistautuneisuus, into ja luovuus ovat siksi jatkossakin keskeinen asia, joka tekee Nordic Waterproofingista loistavan työpaikan.

Vejenissä 6. helmikuuta 2020

Martin Ellis,
toimitusjohtaja, NW Group