PlayGreen kiinnittää huomiota aurinkopaneelien tuotantoketjun vastuullisuuteen

Kansalaisjärjestö Finnwatch julkaisi 13.7. aurinkopaneelitoimittajiin liittyvän raportin, jossa tutkittiin Suomessa markkinoitavien aurinkopaneelien tuotantoon liittyviä toimitusketjuja sekä niiden yhteyksiä Kiinaan. Järjestö tuo esiin, kuinka aurinkopaneelien valmistukseen ja raaka-aineisiin liittyy keskeisenä vastuullisuuskysymyksenä pakkotyön riski, joka koskee erityisesti uiguurivähemmistöön liittyvistä kysymyksistä tunnetulla Xinjiangin alueella tapahtuvaa, aurinkopaneeleissa käytettävän polypiin tuotantoa ja toimitusketjuja.

Finnwatch tekee tärkeää työtä tutkiessaan yrityksien toimintaa ja yritysvastuuta. Finnwatch lähetti kysymykset yhteensä 13 suomalaiselle aurinkopaneeleja markkinoiville yrityksille tutkiakseen aurinkopaneelien alkuperää. PlayGreenin lisäksi yhteensä neljä yritystä toimitti tietoa tuotantoketjuistaan. Finnwatch on kertonut jatkavansa aiheen tutkimista ja vaativansa vastauksia erityisesti niiltä yrityksiltä, jotka eivät ole tietoja heille toimittaneet.

Paneelien valmistukseen liittyy keskeisiä vastuullisuuskysymyksiä, jotka PlayGreen ottaa vakavasti. PlayGreen on osa ruotsalaista Nordic Waterproofing -konsernia, jolla on käytössä pakkotyön kieltävä Code of Conduct. PlayGreen on sitoutunut konsernin vastuullisuusohjeisiin ja siihen, ettei yhtiön myymien tuotteiden valmistuksessa ole käytetty pakkotyötä. Tämä on tärkeä valmistajien ja yhteistyökumppaneiden valintakriteeri.

PlayGreenillä on kaksi aurinkopaneelitoimittajaa, LONGi ja Sharp, ja hankinta perustuu suoriin sopimuksiin valmistajien kanssa. Molempien tuotteet valmistetaan Kiinassa. LONGin mukaan heidän EU-alueelle toimittamansa tuotteet eivät ole peräisin Xinjiangista, eikä kyseisten tuotteiden valmistuksessa ole käytetty pakkotyötä. Myös Sharp on kertonut, ettei heidän valmistamillaan aurinkopaneeleilla ole yhteyttä pakkotyöhön Xinjiangin alueella. Mikäli ilmenee, että kerrotut tiedot eivät pidä paikkaansa ja PlayGreenin käyttämien tuotteiden valmistukseen on käytetty pakkotyötä, ei yhteistyötä voida jatkaa kyseisen toimittajan kanssa.

PlayGreen kiinnittää kaikessa toiminnassaan huomiota siihen, että yhtiön myymien tuotteiden hankintaketju on mahdollisimman vastuullinen ja mahdollisiin ongelmiin puututaan heti, kun ne havaitaan. Paneelien keskeisen raaka-aineen, polypiin, jäljitettävyyden ja tuotannon vastuullisuuden parantaminen on tärkeä osa koko alan kehittämistä. Vastuullisuuden toteutuminen vaatii eri toimijoiden laaja-alaista yhteistyötä. Yritysten oman toiminnan lisäksi vaaditaan vahvoja toimia myös viranomaisilta, valtioilta ja Euroopan unionilta.

Lisätietoja:

Jouni Penttinen
Toimitusjohtaja

Sähköposti: jouni.penttinen@playgreen.fi
Puh: +358 50 567 2382