OSAVUOSIKATSAUS Q1, tammi-maaliskuu 2018

Voimakasta kasvua ja lisää yritysostoja

Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes                 

  • Konsolidoitu liikevaihto kasvoi 25 prosenttia ja oli 474 milj. Ruotsin kruunua (380), josta orgaanisen kasvun osuus oli 1 prosentti. Yritysostojen vaikutus oli 21 prosenttia ja valuuttakurssien 3 prosenttia
  • Products & Solutions -toimialan liikevaihto oli 368 (299) miljoonaa kruunua ja Installation Services -toimialan 119 (96) miljoonaa kruunua
  • EBITDA ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä nousi 39 prosenttia ja oli 21 milj. kruunua (15)
  • Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä laski 6 milj. kruunuun (9)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 2 miljoonaa kruunua (5)
  • Operatiivinen kassavirta oli -61 milj. kruunua (-17)
  • Laimentamaton ja laimennettu osakekohtainen tulos oli -0,13 kruunua (-0,06)

Toimitusjohtajan viesti
Voimakasta kasvua ja lisää yritysostoja

Konsolidoitu liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 25 prosenttia edellisvuodesta, 380 milj. kruunusta 474 milj. kruunuun. Yritysostojen vaikutus oli 21 prosenttia. Kaikkien Pohjoismaiden melko epäsuotuisista sääolosuhteista huolimatta orgaanista kasvua saavutettiin 1 prosentti.

Liikevoitto (EBIT) ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 6 milj. kruunua, joka on hieman vähemmän kuin edellisvuoden 9 milj. kruunun liikevoitto. Samalla EBITDA kasvoi 21 milj. kruunuun edellisvuoden vastaavan ajanjakson 15 milj. kruunusta.

Minulla on ilo todeta, että teimme raportointijakson jälkeen kolmannen yritysoston tänä vuonna ja toteutimme näin sitoumustamme kehittää liiketoimintaa sekä sisäisen että ulkoisen kasvun avulla. Ruotsalainen Veg Tech on johtava viherkattojen ja multifunktionaalisten kasvillisuusjärjestelmien asiantuntija. Yhtiön liikevaihto on 125 milj. kruunua, ja kysyntä sen toimialalla on kasvussa.

Molemmat toimialamme myötävaikuttivat konsolidoidun liikevaihdon 25 prosentin kasvuun. Products & Solutions -toimiala kasvatti liikevaihtoaan 23 prosenttia, kun taas Installation Services -toimialan liikevaihto kasvoi 24 prosenttia Suomen vahvan toiminnan ja vilkastuneen kysynnän ansiosta.

Products & Solutions -toimialalla kysynnän kehitys jatkui suotuisana Tanskassa, ja SealEcon projektiliiketoiminnan kasvu pysyi vakaana, erityisesti allaskumien ja altaiden alueilla. Ruotsin ja Norjan toiminnot kärsivät pitkästä ja kylmästä talvesta, joka vaikutti pääasiassa rakennustarvikekauppojen ja tee-se-itse -toimialan myyntiin.

Installation Services -toimialan liikevaihto Suomessa kasvoi 12 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan jaksoon ja vertailukelpoisiin toimintoihin verrattuna. Suomen tasakattoasennusliiketoiminta kasvoi ja säilytti markkinaosuutensa. Kannattavuuden parannusohjelman toteutus jatkui Suomen maayksikössä suunnitelmien mukaan. Myönteisten taloudellisten vaikutusten oletetaan alkavan näkyä vuoden 2018 puolivälissä. Tanskan franchisingyhtiöiden hyvä kehitys jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja niiden osuus liikevoitosta kasvoi edellisvuoteen verrattuna.

Vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli -0,13 kruunua (-0,06).

Taasinge toteutti tanskalaisen Ugiltin hankinnan tammikuussa, ja maaliskuussa se hankki 75 prosenttia norjalaisen Ringsaker Vegg- og Tagelementer, RVT:n osakkeista. Yritysostot ovat osa strategiaa, joka pyrkii nostamaan Taasingen merkittäväksi toimijaksi Pohjoismaiden katto- ja julkisivuelementtimarkkinoilla, ja minulla on ilo toivottaa uudet kollegamme Tanskassa ja Norjassa tervetulleiksi konserniin.

Raportointijakson jälkeen huhtikuussa allekirjoitimme sopimuksen ruotsalaisen Veg Techin ostosta. Yhtiö on yksi Pohjoismaiden johtavista kasvillisuusteknologiayrityksistä. Veg Tech kasvattaa ja kehittää multifunktionaalisia kasvillisuusjärjestelmiä, jotka hidastavat luonnollisesti sadeveden infiltraatiota rakennusten ja kaupunkien vesijärjestelmiin, mikä parantaa veden laatua ja biodiversiteettiä. Yhtiön vihreät ratkaisut luovat kaupunkeihin eloisia ja kestäviä kattoja, pihoja ja kattopuutarhoja, vesi- ja kasvuympäristöjä, vihreitä julkisivuja jne., ja Veg Tech on rakennuttajien, kiinteistönomistajien ja julkisen sektorin johtava toimittaja. Yritys toimittaa laadukkaita kasvituotteita, kuten viherkattoja ja -julkisivuja, vihreitä pihoja ja vedenpuhdistusratkaisuja asiakkaille kaikkialla Pohjoismaissa. Veg Techin vahva asema kasvillisuusteknologian ja viherkattojen toimialoilla täydentää erinomaisesti laadukasta vedeneristysratkaisujen tarjontaamme. Yhtiön hankinta osoittaa ja vahvistaa sitoutumistamme tarjota rakennusalalle kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Suoritamme parhaillaan due diligence -tarkastuksia, ja kauppa on tarkoitus lyödä lukkoon vuoden toisella neljänneksellä.

Vejen, 3.5.2018

Martin Ellis,
Toimitusjohtaja