TILINPÄÄTÖSKATSAUS Q4, tammi-joulukuu 2020

Hyvä päätös vahvalle vuodelle 2020

Vuoden 2020 neljäs neljännes                 

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 1 prosentin ja oli 769 miljoonaa Ruotsin kruunua (763); orgaaninen kasvu oli 5 prosenttia.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 584 miljoonaa kruunua (554) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 205 miljoonaa kruunua (231).
 • Bruttotulos kasvoi 207 miljoonaan kruunuun (200); bruttokate kasvoi 26,9 prosenttiin (26,2).
 • EBITDA kasvoi 93 miljoonaan kruunuun (91); EBITDA-marginaali kasvoi 12,1 prosenttiin (12,0).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 65 miljoonaan kruunuun (62); EBIT-marginaali kasvoi 8,4 prosenttiin (8,2).
 • Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 15,6 prosenttiin (12,9).
 • Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 183 miljoonaan kruunuun (154).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 2,32 kruunua (2,56) ja laimennettu 2,30 kruunua (2,54).

Tammi-joulukuu 2020

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja oli 3 303 miljoonaa Ruotsin kruunua (3 122); orgaaninen kasvu oli 7 prosenttia.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 2 570 miljoonaa kruunua (2 358) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 833 miljoonaa kruunua (866).
 • Bruttotulos kasvoi 929 miljoonaan kruunuun (813); bruttokate kasvoi 28,1 prosenttiin (26,1).
 • EBITDA kasvoi 455 miljoonaan kruunuun (371); EBITDA-marginaali kasvoi 13,8 prosenttiin (11,9).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 337 miljoonaan kruunuun (260); EBIT-marginaali kasvoi 10,2 prosenttiin (8,3).
 • Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 462 miljoonaan kruunuun (312).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 10,60 kruunua (8,19) ja laimennettu 10,52 kruunua (8,13).
 • Hallitus ehdottaa, että käteisenä osinkona maksetaan 5,50 (0,00) kruunua osakkeelta ja ylimääräisenä osinkona 4,50 kruunua osakkeelta vuoden 2019 osalta.


Toimitusjohtajan viesti

Hyvä päätös vahvalle vuodelle 2020

Konserni päättää vahvan vuoden 2020 hyvällä orgaanisen kasvun ja vahvan kassavirran vuosineljänneksellä. Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 1 prosentin edellisvuodesta eli 763 miljoonasta Ruotsin kruunusta 769 miljoonaan kruunuun. Orgaaninen kasvu oli 5 prosenttia, ja valuuttakurssimuutosten osuus oli −4 prosenttia.

Liikevaihto oli neljännellä neljänneksellä 65 miljoonaa kruunua, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli 62 miljoonaa kruunua, eli kasvua oli 4 prosenttia. Liiketuloksen positiivinen kehitys johtuu pääasiassa volyymien kasvusta ja hyvästä kustannusten hallinnasta. Neljänneksen aikana kassavirta oli myös vahva, mikä johtui pääosin käyttöpääoman vähenemisestä.

Voin tyytyväisenä kertoa, että kollegojemme ennakoivan ja erittäin vastuullisen lähestymistavan ja käyttäytymisen ansiosta henkilöstössämme on onneksi ollut hyvin harvoja COVID-19-tapauksia ja pandemian vaikutukset liiketoimintaamme ovat olleet rajalliset.

Neljänneksen aikana saatiin päätökseen työ emoyhtiön muuttamiseksi Tanskasta Ruotsiin. Uusi ruotsalainen emoyhtiö Nordic Waterproofing Holding AB on listattu Nasdaq Stockholmissa 30. marraskuuta lähtien.

Uusi keskittymisemme aktiiviseen hankintastrategiaan on vuosineljänneksen jälkeen tuottanut jo kaksi yrityskauppaa: olemme ostaneet vedeneristystuotteiden asennusta ja huoltoa tarjoavan norjalaisen Byggpartner-yrityksen sekä hollantilaisen patojen ja EPDM-tiivistemateriaalien jakelijan Gaurisin. Toivotamme uudet kollegamme Norjassa ja Alankomaissa tervetulleiksi Nordic Waterproofingiin. Odotamme loppuvuoden aikana lisää yrityskauppoja.

Liikevaihdon 1 prosentin kasvu neljännellä neljänneksellä selittyy pääasiassa hyvällä myynnillä Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla, joka kasvoi orgaanisesti 6 prosenttia, kun taas Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla oli orgaanista laskua 11 prosenttia edellisvuoden vahvaan neljännekseen verrattuna.

Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan sisällä bitumituotteisiin perustuva liiketoiminta kasvoi hyvin. Kasvu oli vahvaa etenkin Norjassa ja Suomessa. Myös Ruotsissa kasvu oli hyvää, kun taas Tanska oli edellisvuoden neljännen neljänneksen tasolla. Odotamme, että olemme jatkaneet markkinaosuutemme kasvattamista Pohjoismaissa.

SealEcon EPDM-tuoteliiketoiminnallamme oli vahva neljäs vuosineljännes: kasvuvauhti oli jälleen kaksinumeroinen. Helmikuussa 2019 ostetulla Distri Pondilla oli jälleen vahva vuosineljännes myynnin kasvaessa yli 40 prosenttia. Koko vuoden 2020 kasvu oli 35 prosenttia.

Elementtiliiketoimintamme kasvoi 20 prosenttia edellisvuoden vahvaan neljänteen neljännekseen verrattuna. Kuten aiemmin on ilmoitettu, Taasinge-konsernissa on käynnissä kannattavuuden parannusohjelma. Liikevoitto parani neljännellä neljänneksellä selvästi edellisvuodesta mutta ei edelleenkään ole tyydyttävällä tasolla. Sekä Tanskassa että Norjassa meillä on vahva tilauskanta vuoden lopussa.

Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla, jolla suurin osa myynnistä tehdään Suomessa, markkinakehitys vaihtelee edelleen alueittain. Helsingin seudulla markkinakehitys on parempaa, kun taas suurimpien kaupunkien ulkopuolella markkinat ovat heikommat. Liikevaihto laski 11 prosenttia (orgaanista laskua oli 8 prosenttia) verrattuna edellisen vuoden vahvaan neljänteen neljännekseen (+17 prosenttia). Useimpien toimintojen kasvuvauhti oli negatiivinen lukuun ottamatta kattohuoltoyhtiöitä, joissa oli hyvää kasvua sekä Ruotsissa että Suomessa.

Tanskalaisilla franchise-yhtiöillämme on yhä vahvat ja vakaat markkinat, ja ne tekivät erittäin hyvää tulosta neljännellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaa jaksoa korkeamman EBIT-panoksen myötä. Vuoden lopussa niiden tilauskanta oli hieman edellisvuotta pienempi.

COVID-19-pandemian seurauksiin liittyvän lyhyt- ja pitkäaikaisen epävarmuuden takia keskitymme edelleen vahvasti tilauskertymän, kustannusten ja asiakasluottojen valvontaan. Olemme myös jatkaneet toimenpiteitä materiaalien saatavuuden turvaamiseksi, jotta voimme varmistaa toimituskapasiteetin asiakkaillemme. Jatkossa seuraamme yhä tarkoin COVID-19-pandemian mahdollisia vaikutuksia. Asetamme edelleen etusijalle työntekijöidemme terveyden turvaamisen sekä vastuun kantamisen yhteisöistä ja asiakkaistamme.

Keskitymme edelleen orgaaniseen kasvuun, kannattavuuteen ja valikoituihin yrityskauppoihin. Taseemme on vahva, ja meillä on jatkossakin kyky toteuttaa yrityskauppoja. Strateginen painopisteemme on kestävien rakennusratkaisujen edistämisessä sekä palvelu- ja tuotevalikoimamme kehittämisessä.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia kollegojamme konsernissa tämän monia uusia ja odottamattomia haasteita tuoneen vuoden aikana tehdystä työstä. Voimme muistella vahvaa ja menestyksekästä vuotta, joka osoitti hajautetun liiketoimintamallimme vahvuuden: kaikki liiketoimintayksiköt voivat toimia nopeasti ja joustavasti. Työntekijöidemme sitoutuminen, innostus ja luovuus ovat ratkaisevia asioita, jotka tekevät Nordic Waterproofingista vahvan yrityksen ja fantastisen työpaikan.

Helsingborgissa 9. helmikuuta 2021

Martin Ellis,
toimitusjohtaja