TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, tammi-joulukuu 2021

Taas vahva vuosi kustannusten vastatuulesta huolimatta

Vuoden 2021 neljäs neljännes                 

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 1 003 miljoonaa Ruotsin kruunua (916), josta orgaanisen kasvun osuus oli 1 %, yrityskauppojen osuus 9 % ja valuutan kielteinen vaikutus −1 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 746 miljoonaa kruunua (694) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 281 miljoonaa kruunua (249).
 • Bruttotulos kasvoi 298 miljoonaan kruunuun (283); bruttokate pieneni 29,8 %:iin (30,9).
 • EBITDA kasvoi 176 miljoonaan kruunuun (164); EBITDA-marginaali pieneni 17,5 %:iin (17,9).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 140 miljoonaan kruunuun (133); EBIT-marginaali pieneni 14,0 %:iin (14,6).
 • Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 17,1 %:iin (15,6).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 101 miljoonaa kruunua (250).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 3,58 kruunua (4,10) ja laimennettu 3,56 kruunua (4,07).

Tammi-joulukuu 2021

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 3 664 miljoonaa Ruotsin kruunua (3 303), josta orgaanisen kasvun osuus oli 4 %, yrityskauppojen osuus 8 % ja valuuttakurssien negatiivinen vaikutus –2 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 2 818 miljoonaa kruunua (2 570) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 928 miljoonaa kruunua (833).
 • Bruttotulos kasvoi 1 041 miljoonaan kruunuun (929); bruttokate kasvoi 28,4 %:iin (28,1).
 • EBITDA kasvoi 515 miljoonaan kruunuun (455); EBITDA-marginaali kasvoi 14,1 %:iin (13,8).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 382 miljoonaan kruunuun (337); EBIT-marginaali kasvoi 10,4 %:iin (10,2).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 220 miljoonaa kruunua (462).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 10,71 kruunua (10,60) ja laimennettu 10,64 kruunua (10,52).
 • Hallitus ehdottaa, että käteisenä osinkona maksetaan 6,00 (5,50) kruunua osakkeelta.


Toimitusjohtajan viesti

Taas vahva vuosi kustannusten vastatuulesta huolimatta

Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 16 % edellisvuodesta eli 769 miljoonasta Ruotsin kruunusta 890 miljoonaan kruunuun. Orgaaninen kasvu oli 5 %, yrityskauppojen osuus 11 % ja valuuttakurssimuutosten osuus oli neutraali. Tämä 5 %:n orgaaninen kasvu on tulosta Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan 8 %:n kasvusta, joka johtuu myyntihintojen noususta, sekä Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan –7 %:n pienenemisestä Suomessa. Viimeksi mainittu johtuu jossain määrin muilta toimittajilta tulevien komponenttien puutteesta aiheutuneista työmaaviivästyksistä sekä kurinalaisesta lähestymistavasta, jonka mukaan pienemmän marginaalin liiketoimintaa ei hyväksytä.

Liikevoitto oli neljännellä neljänneksellä 59 miljoonaa kruunua, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli 65 miljoonaa kruunua. Liiketuloksen hieman negatiivinen kehitys selittyy Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan kannattavuuden laskulla, kun taas Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimiala kasvatti kannattavuutta merkittävästi. Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla emme ole vielä pystyneet siirtämään tuotantokustannusten merkittävää nousua asiakkaillemme.

Sijoitetun pääoman tuotto 16,6 % (15,6) on edelleen huomattavasti 13,0 %:n kynnystä korkeampi. Liiketoiminnan kassavirtaan on vaikuttanut negatiivisesti varastojen kasvu, joka johtuu raaka-aineiden saatavuuden turvaamisesta, korkeammista tuotantokustannuksista ja valmiiden tuotteiden suuremmista määristä toimitusvalmiuksiemme turvaamiseksi.

Tuotantohintojen jyrkkä nousu on vaikuttanut negatiivisesti molempiin toimialoihin. Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla olemme onnistuneet vastaamaan tähän toteuttamalla sarjan myyntihintojen korotuksia. Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla odotamme edelleen tietynasteisen katteiden pienenemisen jatkuvan lähitulevaisuudessa.

Liikevaihdon 5 %:n (1) orgaaninen kasvu neljännellä neljänneksellä selittyy hyvällä myynnillä Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla, joka kasvoi orgaanisesti 8 % (6), täysin myyntihintojen korotusten ansiosta, kun taas Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala pieneni orgaanisesti –7 % (–11).

Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla bitumituotteisiin perustuva vedeneristysliiketoiminta kasvoi kaksinumeroisesti Ruotsissa ja Tanskassa, kun taas Suomessa kasvu oli vähäisempää ja Norjassa oli pieni negatiivinen kehitys.
Synteettisen kumin liiketoiminnallamme SealEcolla oli kaksinumeroinen liikevaihdon kasvu. Useimmilla suurilla markkinoilla kysyntä jatkui vahvana.
Taasinge-konsernin eli puuelementtiliiketoimintamme myynti oli hieman edellisvuotta pienempi johtuen norjalaisesta yrityksestämme. Meillä on vahva tilauskanta sekä Tanskassa että Norjassa. Seikat, tähän liiketoimintaan vastikään ostettu suomalainen yrityksemme, on täysin varattu vuoden 2022 toiselle neljännekselle saakka.
Tuotemerkeillä Veg Tech ja Urban Green toimivan vihreän kaupunkiympäristön liiketoiminnan myynnin kehityksessä näkyi positiivista orgaanista kehitystä verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon.

Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla, jonka myynnistä suurin osa tulee Suomesta, liikevaihto pieneni orgaanisesti −7 % osittain työmaaviivästysten ja pienemmän marginaalin liiketoiminnan välttämisen vuoksi.

Tanskalaisilla franchising-yrittäjillämme on edelleen vakaat ja vahvat markkinat. Neljännellä neljänneksellä EBIT-panos oli hieman edellisvuotta pienempi ja tilauskanta huomattavasti edellisvuoden tasoa suurempi.

Keskitymme edelleen orgaaniseen kasvuun, kannattavuuteen, kestävään kehitykseen ja valikoituihin yrityskauppoihin. Taseemme on vahva, ja meillä on jatkossakin kyky toteuttaa yrityskauppoja. Strateginen painopisteemme on kestävien rakennusratkaisujen edistämisessä sekä palvelu- ja tuotevalikoimamme kehittämisessä.

Helsingborgissa 8. helmikuuta 2022

Martin Ellis,
toimitusjohtaja NW Group