TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, tammi-joulukuu 2022

Vankka päätös vuodelle 2022

Vuoden 2022 neljäs neljännes                 

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 1 045 miljoonaa Ruotsin kruunua (890), josta orgaanisen kasvun osuus oli 6 %, yrityskauppojen osuus 6 % ja valuutan vaikutus 6 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 756 miljoonaa kruunua (658) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 325 miljoonaa kruunua (249).
 • Bruttotulos kasvoi 252 miljoonaan kruunuun (232); bruttokate pieneni 24,1 %:iin (26,1).
 • EBITDA kasvoi 114 miljoonaan kruunuun (97); EBITDA-marginaali pysyi 10,9 %:ssa (10,9).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 66 miljoonaan kruunuun (59); EBIT-marginaali pieneni 6,3 %:iin (6,6).
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,1 % (16,6).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 93 miljoonaa kruunua (92).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,96 kruunua (1,82) ja laimennettu 1,96 kruunua (1,81).

Tammi-joulukuu 2022

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 4 343 miljoonaa Ruotsin kruunua (3 664), josta orgaanisen kasvun osuus oli 9 %, yrityskauppojen osuus 5 % ja valuutan vaikutus 4 %.
 • Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan liikevaihto oli 3 381 miljoonaa kruunua (2 818) ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan 1 124 miljoonaa kruunua (928).
 • Bruttotulos kasvoi 1 184 miljoonaan kruunuun (1 041); bruttokate pieneni 27,3 %:iin (28,4).
 • EBITDA kasvoi 583 miljoonaan kruunuun (515); EBITDA-marginaali pieneni 13,4 %:iin (14,1).
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 430 miljoonaan kruunuun (382); EBIT-marginaali pieneni 9,9 %:iin (10,4).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 360 miljoonaa kruunua (220).
 • Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 13,79 kruunua (10,71) ja laimennettu 13,71 kruunua (10,64).
 • Hallitus ehdottaa, että käteisenä osinkona maksetaan 7,00 (6,00) kruunua osakkeelta.


Toimitusjohtajan viesti

Vankka päätös vuodelle 2022

Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 17 % edellisvuodesta eli 890 miljoonasta Ruotsin kruunusta 1 045 miljoonaan kruunuun. Orgaaninen kasvu oli 6 % (tästä 13 % tuli hinnoittelumuutoksista ja −7 % volyymikehityksestä), yrityskauppojen osuus 6 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 6 %. Orgaaninen kasvu Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialalla oli 6 % ja Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialalla 13 %.

Liikevoitto oli neljännellä neljänneksellä 66 miljoonaa kruunua, kun se edellisvuoden vastaavalla jaksolla oli 59 miljoonaa kruunua. Liikevoiton positiivinen kehitys selittyy Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan kaikkien alueiden vahvalla parantumisella. Samaan aikaan joillakin Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimialan alueilla marginaalit olivat alhaiset verrattuna vuoden 2021 neljännen neljänneksen korkeisiin tasoihin. Puuelementit eivät ole vieläkään saavuttaneet tyydyttävää tuottotasoa, kun taas viherrakentamisen liiketoiminta on parantunut merkittävästi.

Sijoitetun pääoman tuotto 16,1 % (16,6) on edelleen huomattavasti 13 %:n minimitavoitetta korkeampi. Liiketoiminnan kassavirta oli 93 miljoonaa kruunua (92), mikä johtui sekä varastojen että operatiivisten saamisten pienenemisestä.

Panostamme vahvasti kestävään kehitykseen koko konsernissa ja olemme matkalla kohti päästövähennystavoitteitamme. Konserni on tehostanut tiedonkeruuta ja edistänyt hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyviä aloitteita. Yksikkömme ovat laatineet ja julkaisseet seitsemän ympäristöselostetta (EPD – Environmetal Product Declaration). Hankintastrategiamme on keskittynyt kestäviin rakennusratkaisuihin Anneberg Limtraen, Playgreenin ja EG-Tradingin liittyessä konserniimme.

Raaka-ainekustannukset ovat laskeneet hieman, kun taas energia- ja kuljetuskustannukset ovat edelleen korkealla tasolla. Asuntojen uudistuotannon osalta odotuksemme ovat tärkeimmillä markkinoillamme lyhyellä aikavälillä hieman negatiiviset, kun taas peruskorjausten kysyntä näyttää pysyvän vakaana. Tässä makrotaloudellisessa tilanteessa tulevaisuuteen liittyy tavallista enemmän epävarmuustekijöitä. Olemme käynnistäneet valmiussuunnitelmia negatiivisen kehityksen seurausten lieventämiseksi.

Neljänneksen aikana teimme kaksi yrityskauppaa Suomessa ja yhden Ruotsissa.

Tuotteet ja ratkaisut (Products & Solutions) -toimiala kasvoi 15 % (13). Orgaaninen kasvu oli 6 % (8) (tästä 15 % liittyi hinnoittelumuutoksiin ja −10 % volyymikehitykseen), yrityskauppojen osuus 4 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 5 %.
Bitumituoteliiketoiminta kasvoi kaikilla neljällä pohjoismaisella markkina-alueella. SealEcon, EPDM-tuoteliiketoimintamme, myynti laski jonkin verran markkinaosuuden siitä kärsimättä.
Puuelementtiliiketoiminnassamme Taasinge-konsernin myynti laski Tanskassa, kun taas Norjassa ja SeiKatin Suomessa, myynnin kehitys oli positiivista. Meillä on vahvat tilauskannat kaikilla kolmella markkina-alueella.
Tuotemerkeillä Veg Tech ja Urban Green toimivan viherrakentamisen liiketoiminnan myynnin kehityksessä näkyi erittäin vahvaa kasvua verrattuna vuoden 2021 neljänteen neljännekseen.

Asennuspalvelut (Installation Services) -toimiala kasvoi 30 % (21) ja oli 325 miljoonaa kruunua, mikä on kaikkien aikojen paras tulos vuosineljänneksellä. Orgaaninen kasvu oli 13 % (−7) (tästä 6 % tuli hinnoittelumuutoksista ja 7 % volyymikehityksestä), yrityskauppojen osuus 9 % ja valuuttakurssimuutosten osuus 8 %.
Suurin osa Asennuspalvelut (Installation Services) -toimialan liiketoiminnasta tapahtuu Suomessa, missä kattoliiketoimintamme kasvoi ja sen katteet paranivat.
Norjassa kattoalan liiketoimintamme nautti vahvasta kaksinumeroisesta kasvusta ja hyvästä liiketuloksen kehityksestä.
Tanskalaisilla franchising-yrittäjillämme on edelleen vahvat markkinat, ja neljännen neljänneksen EBIT-panos oli viime vuotta suurempi.

Olemme pitäneet kiinni aktiivisesta hankintastrategiasta.
Lokakuun 3. päivänä hankimme 70 %:n osakeosuuden Tammisaaressa pääkonttoriaan pitävästä EG-Tradingista, joka kasvattaa maksaruohoa ja tarjoaa monenlaisia maisemointituotteita. Yrityskauppa laajentaa maantieteellistä edustustamme viherrakentamisen ratkaisuissa.
Joulukuun 1. päivänä hankimme 100 %:n osakeosuuden katto- ja vedeneristyspalveluja tarjoavasta Hagmans Tak Öst AB:stä. Yrityskauppa laajentaa tarjontaamme Ruotsissa ja on osa tavoitettamme integroitua tuotantoketjun loppupäähän Ruotsin markkinoilla.
Joulukuun 7. päivänä hankimme vielä 31 %:n osakeosuuden Playgreen Finland Oy:stä, joka on pääasiassa aurinkoenergiaratkaisujen suunnitteluun, myyntiin ja asennukseen keskittynyt suomalainen yritys. Nyt meillä on yhteensä 64 % yhtiön osakkeista sekä optio loppujen 36 %:n hankintaan.

Keskitymme edelleen kasvuun (orgaanisen kasvun ja valikoitujen yrityskauppojen avulla), kannattavuuteen ja kestävään kehitykseen. Taseemme on vahva, ja meillä on jatkossakin kyky toteuttaa yrityskauppoja. Strateginen painopisteemme on kestävien rakennusratkaisujen edistämisessä sekä palvelu- ja tuotevalikoimamme kehittämisessä.

Helsingborgissa 7. helmikuuta 2023

Martin Ellis,
toimitusjohtaja NW Group